﴿سورة الفاتحه – سورة 1 – تعداد آیات 7﴾

 
 

 

به نام خداوند رحمتگر مهربان (۱)
ستايش خدايى را كه پروردگار جهانيان (۲)
رحمتگر مهربان (۳)
[و] خداوند روز جزاست (۴)
[بار الها] تنها تو را مى ‏پرستيم و تنها از تو يارى مى‏ جوييم (۵)
ما را به راه راست هدايت فرما (۶)
راه آنان كه گرامى‏ شان داشته اى نه [راه] مغضوبان و نه [راه] گمراهان (۷)