مصباح16: آموزش مفاهیم و ترجمه قرآن کریم

• مقام معظم رهبری فرمودند: «فهمیدن مفاهیم و ترجمه کلمه به کلمه قرآن، برای کسانی که به زبان عربی آشنایی ندارند لازم است». (1/ 9 / 77)
• یکی از اهداف آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن آشنایی فرهنگ و معارف این کلام نورانی درک و انس با قرائت آن است. از این طریق می‌توان به پیام‌های هدایتگر قرآن است یافت تا زمینه‌ای برای عمل به رهنمودهای قرآن در زندگی فردی و اجتماعی و آراسته شدن به اخلاق قرآنی باشد.
• در واقع بزرگترین هدف از یادگیری قرآن، تدبر در مفاهیم کلام وحی است در همین راستا مؤسسه نورالیقین اقدام به برگزاری دوره تخصصی تربیت مربی مفاهیم در سال‌های گذشته برای مربیان نمود و همچنین این درس را به عنوان یکی از دروس پایه قرآن‌پژوهان قرار داده است. همچنین در راه نیل به اهداف مذکور در تعامل با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره‌هایی را برگزار نموده است.

آموزش مفاهیم و ترجمه قرآن کریم “سه جلدی” (طرح 1002)

موسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی