مشکات(2) : تفسیر دو ساله سوره انعام بر اساس تفسیر المیزان (سال های 89 ـ 88)

سوره اَنعام ششمین سوره‌ و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء هفتم و هشتم جای دارد. علت نامگذاری این سوره به نام «اَنعام»، (به معنای چهارپایان) سخن گفتن از چهارپایان در پانزده آیه آن است. محور اصلی سوره انعام، اصول عقاید دین، یعنی توحید، نبوت و معاد است. در این سوره احتجاج و گفتگوی حضرت ابراهیم با کافران درباره پرستش ستارگان و خورشید آمده است. با توجه به جایگاه خاصی که سوره انعام دارد و مجالسی که به واسطه این سوره و فضائل بسیار آن برپا می‌شود بعضا تنها مردم الفاظ این سوره را قرائت می‌کنند و از درک معانی و معارف والای این سوره بی‌اطلاع هستند مؤسسه نورالیقین ضروری دانست تا در دوره‌ای دو ساله به شرح و تفسیر سوره انعام در تمام کلاس‌ها بپردازد و جزوه آموزشی در اختیار قرآن پژوهان قرار دهد.

استقبال خواهران موجب شد قریب 1000 نفر در آزمون نهایی سوره انعام شرکت نمایند و به نفرات برتر جوایز نفیسی (کمک هزینه حج عمره، عتبات عالیات، سکه…) اعطاء گردید.

مدرس: استاد آل مرتضی و مربیان مؤسسه نورالیقین
پیش نیاز: قرائت و مفاهیم سوره انعام

این دوره شامل تفسیر سوره انعام  بر اساس تفسیر المیزان می باشد و در  طول دو سال به قرآن پژوهان ارجمند ارائه گردید.

آموزش تفسیر سوره انعام براساس تفسیر المیزان در سراسر شعبات ـ  سال 1388

مٰٰٰٰٰوسسه نوراليقين

مركز تخصصي  تفسيروعلوم قرآنی