رضوان (4): تفسیر سوره بقره بر اساس تفسیر تفصیلی نمونه (سال های 85 ـ 84)

در سال 84 ، باتوجه به تأسیس شعبات جدید، تعداد کلاس‌ها از 22 کلاس به 32 کلاس در انتهای دوره (سال 87) ارتقاء یافت. حوزه برگزاری کلاس‌ها منزل خانم آل مرتضی و حسینیه شهداء (ابتدای کوچه ناصر دیوان) بوده است. تعداد قرآن‌پژوهان از 480 به 1000 نفر در سال 87 و مربیان از 110 به 140 نفر افزایش پیدا کرد.

اهداف


1. آموزش مربیان جهت اداره هرچه بهتر کلاس‌ها
2. انس بانوان (مدیران فرهنگی خانواده‌ها) با قرآ ن
3. پرورش فضایل اخلاقی و تربیت اسلامی
4. آشنا شدن با الهامات، اشاره‌های قرآن و معارف اسلامی
5. برگزاری گرم و پرشور مسابقات قرآن در حوزه‌های تفسیری

اهمیت و ضرورت


1. ضرورت وجود علم، فهم و انس با قرآن به صورت يك امر معمول در سطح اجتماع
2. فراهم آوردن مجال تدبر و تأمل و تفکر در معارف قرآن
3. آگاهی بخشی نويسندگان، گويندگان، اساتید ومربیان برای رواج تعلیمات وآموزه‌های دینی
4. مقابله با تهاجم فرهنگی
5. أخذ تفسير از منابع معتبر شیعی
6. خنثی کردن معاندت‌ها و تحريفات، بر خلاف پيام و رسالت اسلام و قرآن
7. ضرورت حضور بانوان در تبيين و تفهيم قرآن و تحکیم اعتقادات آنان


نکته: در ضمن آموزش تفسیر سوره های ‌مبارکه بقره و آل عمران آموزش‌هایی همچون صرف و نحو، عقاید، تاریخ، اخلاق و تجوید از طرف استاد آل مرتضی مطرح و تدریس می‌گردید. شایان ذکر است آموزش اصطلاحات فقهی و اصولی، فلسفی، منطقی عرفانی، بلاغی در سطح مقدماتی آغاز شد.

دروس دوره
الف) تفسیر: تفسیر سوره بقره براساس تفسیر نمونه (2 ساله)
ب) مفاهیم: ترجمه و مفاهیم سوره بقره و آل عمران از کتاب ترجمه و مفاهیم قرآن ( مهدی محمودیان)
ج) صرف و نحو: صرف و نحو مقدماتی و تجزیه و ترکیب سوره بقره و آل عمران
د) تجوید و روانخوانی: تجوید و روانخوانی همراه با قرائت سوره بقره و آل عمران
هـ) احکام:
• احکام تقلید
• احکام مطهرات
• احکام نجاسات
• احکام عبادات تا آخر توضیح المسائل
• اصطلاحات فقهی و اصولی

آموزش تفسیر سوره بقره براساس تفسیر نمونه در سراسر شعبات ـ  سال 1384

موسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی