رضوان (2): شرح و توضیح چهل حدیث و تفسیر جزء 30 بر اساس تفسیر منتخب نمونه (سال های 81 ـ 80)

برنامه‌ای با شکل و سیاق نو در زمینه تفسیرقرآن در سال 80 شکل گرفت که راه فراگیری تفسیر قرآن را برای همه افراد آسان‌تر نمود. این برنامه در واقع یک کارگاه آموزشی حفظ و تفسیر جزء 30 قرآن کریم بود که هم زمان با سایر دروس به تفسیر می پرداخت.

آموزش دروس


درس‌های احکام، تفسیر، تجوید، روانخوانی، صوت و لحن و مفاهیم در چارچوب آموزش‌های مؤسسه در کنار تفسیر جزء 30 براساس تفسیر «منتخب نمونه» جایی داشتند.
همچنین درس احکام براساس احکام رساله توضیح المسائل امام خمینی شرح داده می‌شد. مکان کلاس‌ها در این دوره علاوه بر زیرزمین منزل سرکار خانم آل مرتضی، در مساجد، حسینیه‌ها، منازل شخصی و بقعه متبرک امامزادگان بوده است.


کلاس‌ها و نفرات


افزایش قرآن‌پژوهان به شرح ذیل می‌باشد:

موسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی