مصباح5: آموزش تفسیر و حفظ جزء 30 قرآن کریم

از آنجا که هدف از آموزش قرآن کریم، معرفت اعتقادات اسلامی و تعمیق آن در نفوس بشر و تأثیر آن در رفتار ایشان است. لذا آموزش جزء 30 قرآن مجید در ابتدای امر، به عنوان یکی از بخش‌های اعتقادی کلام نورانی وحی در مؤسسه نورالیقین انتخاب شد. این دوره آموزشی در طی سال‌های 1383 تا 1386 در تمامی شعب مؤسسه تدریس شد. لازم به ذکر است تفسیر هر سوره با حفظ، ترجمه و مفاهیم آن همراه بوده است و در پایان دوره از تمام قرآن‌پژوهان آزمون شفاهی و کتبی به عمل آمد.

برگزاری آزمون سراسری روخوانی، مفاهیم و تفسیر جزء 30 قرآن کریم ـ سال 1384

موسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی