مصباح 9 : خطبه معرفة الله

این مؤسسه به تدریس و شرح خطبه معرفة الله که از مهم‌ترین خطبه‌های نهج البلاغه که شامل یک دوره جهان‌بینی اسلامی پرداخته است.
این خطبه در یک دوره 3 ماهه توسط استاد بر تمامی شعب مؤسسه شرح و آموزش داده شده است و با استقبال قرآن‌پژوهان مواجه و با توجه به موقعیت فصلی که در آن قرار داشتیم حضور650 نفر از خواهران در مسابقه‌ای که با محوریت خطبه معرفة الله برگزار شد، قابل تقدیر است.

موسسه نورالیقین

 مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی