مصباح 8 : آموزش تفسیر سوره حجرات

این سوره درس و هشداری است برای تمام انسانها که می‌خواهند در راستای زندگی دینی قدم بردارند و هرگز از رفتار و گفتار عناصر بی‌خرد و تربیت نیافته پیروی نکنند، بحث می‌کند. همچنین ابعاد اخلاقی این سوره بسیار پررنگ است به طوری که بسیاری از مضامین غیبت، تمسخر و غیره که متأسفانه مبتلابه جوامع انسانی است را مورد توجه و بررسی قرار داده است. استاد آل مرتضی با بهره بردن از این مضامین در جهت تشخیص بانوی منتظر و شایسته قرآنی گام برداشتند.

موسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی