مصباح 6 : آموزش تفسیر سوره یس

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: « إِنَ‏ لِكُلِ‏ شَيْ‏ءٍ قَلْباً وَ قَلْبُ‏ الْقُرْآنِ يس‏ ؛ هر چیزی قلبی دارد و قلب و دل قرآن سوره یس است». سوره یس شامل مفاهیم بلندی چون اصل توحید، وحی و رسالت، معاد و جهان پس از مرگ، واکنش گروه‌های چندگانه مردم در برابر پذیرش دعوت پیامبران و سرانجام ایمان آورندگان و ظالمان و خلاصه‌ای از نشانه‌های خدا در طبیعت است. از آنجا که این سوره از جمله سوری است که در تمامی اوقات و در تمامی مجالس و محافل تلاوت می‌شود. استاد آل مرتضی عزم خویش را جزم نمودند تا مردم را با مفاهیم بلند این سوره و تفسیر آن آشنا سازند و از این طریق اصول توحیدی اسلام را آموزش داده و سوره یس را از مرحله قرائت به مرحله تفسیر و عمل وارد سازند.

موسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی