مصباح 12 : آموزش تفسیر سوره اسراء

قرآن کریم، کتاب زندگی بشر در همه عصرها و برای همه نسل‌ها است. از روش‌های ترویج فرهنگ قرآن و مأنوس کردن مفاهیم زیبای آن در زندگی فردی و اجتماعی جوانان و نوجوانان، برگزاری طرح‌های قرآنی در قالب حفظ، قرائت و مفاهیم است که به صورت کشوری و با محوریت سوره‌های خاصی برگزار می‌شود.
از جمله آن طرح قرآنی 1446 با محوریت سوره اسراء، در سال 1386 بود که همزمان با سراسر کشور توسط مؤسسه نورالیقین در مدت 2 ماه برگزار گردید.
مؤسسه نورالیقین برای تحقق و ترویج فرهنگ قرآنی و آمیختن مفاهیم بلند قرآن در زندگی فردی و اجتماعی قرآن‌پژوهان در «طرح قرآنی 1443» با محوریت سوره اسراء در رشته‌های قرائت، حفظ و درک مفاهیم شرکت نمود استاد مائده آل مرتضی به منظور تفکر و اندیشه در بحث‌های عقیدتی، اخلاقی و اجتماعی این سوره مبارکه، که دستورات کاملی برای ارتقاء و تکامل در زمینه‌های مختلف زندگی بشر دارد دست به ابتکار خاصی به عنوان مکمل در این طرح زدند بدین ترتیب که تفسیر موضوعی و ترتیبی سوره اسراء، را نیز در دستور کار قرار داد لازم به ذکر است در آزمون‌هایی که از سوی مؤسسه برگزار گردید به نفرات برتر جوایز معنوی کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و سوریه و کمک هزینه سفر مشهد مقدس و جوایز نفیس دیگر اهدا گردید.

برگزاری مسابقه تفسیر سوره اسراء ـ حسینیه شهداء ـ سال 1386

دوره آموزشی: سوره اسراء

موسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی