مصباح 11 : شرح خطبه سوم نهج البلاغه (شقشقیه)

خطبه شقشقیه خط‌مشی کلی از حکومت اسلامی و شرایط رهبری آن و نقش مردم در حمایت از او در تحقق حکومت اسلامی را بیان می‌کند. این خطبه درس و زنگ خطری برای همه مسلمین در طول تاریخ است که همواره در بوته امتحان و آزمایش الهی قرار دارند و عامل سقوط آنها دنیاپرستی و توجه به زرق و برق دنیا است.

موسسه نورالیقین 

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی