مصباح4 : آموزش تفسیر سوره توحید

از حضرت صادق(ع) آورده‌اند که: گروهی از یهود به حضور پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم آمدند و خواستند تا پروردگارش را برای آنان وصف کنند. پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم سه روز سکوت کرد و پاسخ آنان را نداد، تا این سوره فرود آمد و در پاسخ آنان خدای هستی را وصف کرد. باتوجه به اهمیت سوره توحید در حوزه خداشناسی و نقش آن در استحکام پایه اعتقادی انسان؛ استاد آل مرتضی دوره فشرده و کوتاه مدت تفسیر سوره توحید را برگزار نمودند که در این دوره علاوه برآموزش تجوید این سوره، به ترجمه و مفاهیم این سوره نیز پرداختند.

موسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی