آنچه ضامن استوار گام برداشتن انسان در مسیر هدایت می‌باشد تا با تکیه بر حبل‌المتین الهی بتواند مراتب قرب الی‌الله را بپیماید، همانا داشتن اعتقادات صحیح به دور از شبهات و در پناه داشته‌های مکتب تشیع است.

متأسفانه در عصر حاضر اعتقادهای ناصحیح، عرفان های کاذب و تهاجم فرهنگی و اعتقادی از هر سو در کمین ضمیر پاک پویندگان راه حق می‌باشد؛ به همین دلیل دروس عقاید و شالوده‌های آن در محضر بزرگان دارای اهمیت ویژه می‌باشد. با توجه به این که دروس تفسیری در دستور کار همیشگی مؤسسه نورالیقین قرار دارد لزوم توجه به درس عقاید اهمیت دو چندان یافته است تا از یک سو تبیین تفاسیر شریفی همچون المیزان با عمق بیشتر دنبال شود. از سوی دیگر متعلمین این مؤسسه بتوانند با تقویت بنیه اعتقادی خود در عرصه‌هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر به آموزش علوم دینی هر چه بیشتر اهتمام ورزند.
شایان ذکر است در این دوره آموزشی اصطلاحات مربوطه تدریس گردیده است.
منابع ارائه شده در این دوره عبارتند از:

1ـ منطق مظفر( در دو جلد، محمد رضا مظفر)

2ـ فلسفه ( آیة الله مصباح یزدی)

3ـ فرهنگ واژه ها (در دو جلد، عبدالرسول مشکات و جمعی از نویسندگان)

4ـ عقاید (آیة الله مصباح یزدی)

آموزش عقاید و اخلاق با حضور مربیان و اساتید در مؤسسه نورالیقین

موسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیرو علوم قرآنی