دیدارها و بازدیدها – سال 1382


1- بازدید حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی (مدیر دارالقرآن)
موضوع گفتگو: آشنایی با فعالیت‌های هیئت صاحب الزمان و ارائه روش‌های نوین جهت گسترش فعالیت‌ها

2- ملاقات با استاندار جناب آقای سید حمید طهایی
موضوع گفتگو: رفع مشکلات آموزشی، درخواست کمک مالی و معنوی و تبلیغاتی در سطح استان قم

3- ملاقات با مسئولان اوقاف
موضوع گفتگو: مشکلات فضای آموزشی و کمبود امکانات آموزشی و درخواست همکاری در مناسبتهای فرهنگی و آموزشی


موضوعات گفت و گو

– تعامل و همکاری در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی

–  شرکت در مسابقات قرآنی سازمان اوقاف (حفظ، مفاهیم، تفسیر قرآن کریم)
– برگزاری کلاس‌های آموزشی مؤسسه در سالن اجتماعات علی بن جعفرعلیه السلام

4 – بازدید مسئولان ارشاد از مؤسسه
موضوع گفتگو: همراهی و همکاری وزارت ارشاد با خانم آل مرتضی در زمینه فعالیت‌های قرآنی و بررسی مشکلات هیئت صاحب الزمان  و ارائه راهکار جهت رفع آنها

5- بازدید حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای شفیعی (کارشناس مؤسسات قرآنی اداره فرهنگ و ارشاد) از مؤسسه
موضوع گفتگو: آشنایی با کم و کیفیت فعالیت‌های آموزشی مؤسسه و ارائه راهکاری مناسب در جهت وضعیت بهتر آموزشی

دیدارهای و بازدیدها – سال 1383

6- ملاقات با حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای عظیمی( مسئول دارالقرآن سازمان تبلیغات)

موضوع گفتگو:

– بررسی کم و کیف فعالیت‌های موسسه

– تعامل و همکاری دو طرف

7- ملاقات با مسئولان اوقاف

موضوع گفتگو:

– پیگیری نشست‌های قبلی

– بررسی مشکلات عنوان شده و نحوه رسیدگی به آنها

– درخواست تعامل و حمایت‌های مادی و معنوی از مؤسسه

– گمانه زنی برای برگزاری کلاس‌ها و مراسم‌ها در سالن اجتماعات علی بن جعفر

 8- ملاقات با مسئولان ارشاد (حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای شفیعی و …)

موضوع گفتگو:

– ادامه تعاملات مؤسسه و اداره ارشاد

– بررسی نتایج جلسات قبلی

– ارائه راهکار جهت پیشرفت فعالیت‌های مؤسسه

9- بازدید حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای اصغر قرائتی

موضوع گفتگو:

– آشنایی با فعالیت‌های مؤسسه نورالیقین

– راهنمایی و مشاوره به منظور پیشرفت فعالیت‌ها

– تشویق و ترغیب مؤسسه در جهت فعالیت‌های بیشتر قرآنی و تفسیر

10- بازدید مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی

موضوع گفتگو:

– آشنایی و بررسی فعالیت‌ها و دستاوردهای مؤسسه از نزدیک

– تعامل و همکاری طرفین جهت پیشبرد اهداف قرآنی

– ارائه راهکار برای رسیدن به اهداف بلند دینی قرآنی مؤسسه


11- بازدید حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای حمید محمدی (مدیر دارالقرآن تهران)

موضوع گفتگو:

– ادامه مباحث سال گذشته

– استفاده از رهنمودهای آقای محمدی در رابطه با فعالیت‌های قرآنی در مؤسسه

– ارائه روش‌های مفید جهت آموزشی قرآن‌پژوهان

دیدارها و بازدیدها – سال 1384

12- ملاقات با مسئولان استانداری

موضوع گفتگو: اطلاع رسانی حضوری به مسئولان از کمّ و کیّف فعالیت‌ها و فتح باب جلسات بعدی
توضیحات: مذاکره جهت صدور مجوز از طرف استانداری به مؤسسه

13- بازدید حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی
موضوع گفتگو: آشنایی بیشتر با فعالیت‌های قرآنی مؤسسه از نزدیک و همکاری بیشتر با مؤسسه

14- ملاقات با مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی
موضوع گفتگو: بررسی و پیگیری تعاملات قبلی و ادامه همکاری‌ها و حمایت‌ها

15- بازدید حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای شفیعی (کارشناس مؤسسات قرآنی اداره فرهنگ و ارشاد از مؤسسه نورالیقین)
موضوع گفتگو: آگاهی از کم و کیف فعالیت‌های قبلی و نتیجه دیدارهای قبلی و بازدید از مکان آموزشی مؤسسه

16- بازدید حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای عظیمی
موضوع گفتگو: بررسی نتیجه دیدارهای قبلی و ادامه تعاملات و مذاکره جهت صدور مجوز

17-ملاقات با حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای روشن‌دل( مسئول سازمان‌ها و تشکل‌های غیردولتی)
موضوع گفتگو: افزایش فعالیت و تعاملات با سازمان‌ها و تشکلات غیردولتی و افزایش همکاری و تعامل

18- ملاقات با خانم پورمحمدی مشاور استاندار
موضوع گفتگو: ادامه هم‌اندیشی‌های سابق و بحث و تبادل نظر برای ادامه همکاری‌ها

19- دیدار با مسئولان اداره اوقاف حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای ناظمی مدیر اوقاف
موضوع گفتگو: ارائه نتایج گفتگوهای قبلی و پیدانمودن راهکارهای جدید برای تعاملات هر چه بیشتر

دیدارها و بازدیدها – سال 1385

20- ملاقات با مسئولان ارشاد
موضوع گفتگو: ادامه بحث و بررسی‌های قبلی و پیگیری نشست‌های قبلی

21- دیدار با حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای عظیمی
موضوع گفتگو: بحث و بررسی نشست‌های قبلی و رایزنی برای حصول به نتیجه بهتر در تعاملات

22- دیدار با مسئولان استانداری
موضوع گفتگو: ارائه فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی مؤسسه در سطح استان و درخواست همکاری

23- بازدید حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای عظیمی و حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای برزگر از مؤسسه نورالیقین
موضوع گفتگو: بررسی تعاملات قبلی و نتیجه دیدارهای قبلی و نحوه حمایت از مؤسسه

24- بازدید حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای آقای شفیعی
موضوع گفتگو: آگاهی از فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی مؤسسه از نزدیک

25-ملاقات با خانم پورمحمدی مشاور استاندار و حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای آقای عظیمی
موضوع گفتگو: آشنایی بیشتر با فعالیت‌های کمی و کیفی مؤسسه و درخواست همکاری

26- بازدید آقای وافی مدیر امور فرهنگی امامزاده علی ابن جعفر(ع)
موضوع گفتگو: بررسی نتیجه دیدارهای قبلی و آگاهی از فعالیت‌های مؤسسه به صورت حضوری

دیدارها و بازدیدها – سال 1386

27- دیدار با مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی (حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای آقای عظیمی)
موضوع گفتگو: افزایش تعاملات، درخواست همکاری و حمایت، دعوت جهت شرکت در مراسم‌ها

28- دیدار با فرمانداری استان قم
موضوع گفتگو: آشنایی ایشان با فعالیت‌های مؤسسه و درخواست صدور مجوز

29- بازدید مسئولان اداره ارشاد استان قم
موضوع گفتگو: افزایش تعاملات، درخواست همکار

30- دیدار با مسئولان اداره اوقاف استان قم
موضوع گفتگو: افزایش تعاملات، درخواست، حمایت، دعوت جهت شرکت در مراسم‌ها

31- بازدید مسئولان استانداری
موضوع گفتگو: آشنایی هر چه بیشتر با گستره فعالیت‌های مؤسسه

32- بازدید حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای شفیعی

موضوع گفتگو: آشنایی بیشتر با فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی مؤسسه

33- ملاقات با خانم پورمحمدی مشاور استاندار

34- ملاقات با حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای ایرانی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
موضوع گفتگو: آشنایی با عملکرد مؤسسه نورالیقین و درخواست مؤسسه جهت حمایت‌های هر چه بیشتر

35- بازدید حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای وافی (مدیر امور فرهنگی امامزاده علی ابن جعفر(ع))
موضوع گفتگو: افزایش تعامل و تأمین فضای آموزشی و دعوت ایشان جهت حضور در مراسم‌ها

36- بازدید حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای حمید محمدی (مدیر دارالقرآن تهران)
موضوع گفتگو: آغاز تعاملات و همکاری طرفین جهت پیشبرد و اهداف قرآنی و ارائه راهکارهای آموزشی

دیدارها و بازدیدها – سال 1387

37- دیدار با مسئولان استانداری
موضوع گفتگو: آشنایی با نحوه حمایت مؤسسات قرآنی توسط نهاد محترم استانداری و تعامل با آن

38- دیدار با مسئولان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع گفتگو: افزایش تعامل، همکاری صدور مدرک برای قرآن‌پژوهان
توضیحات: در این جلسه عملکرد مؤسسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و از مسئولان ذیربط جهت ارتقاء تعاملات درخواست راهکار شد و جهت صدور مدرک برای قرآن‌پژوهانی که موفق به گذراندن دوره کامل تحصیلی شده‌اند گفتگو شد.

39- ملاقات با آیة الله مسعودی (تولیت حرم حضرت معصومه(س))
موضوع گفتگو: معرفی مؤسسه و فعالیت‌های آن و ایجاد تعامل بیشتر با واحد آموزشی، فرهنگی حرم مطهر اختصاص فضای آموزشی برای فعالیت‌های مؤسسه نورالیقین

40- دیدار با علما (آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی و علوی گرگانی)
– دیدار با آیةالله العظمی مکارم شیرازی: استفاده از رهنمودهای مفسر ارجمند آیت الله مکارم درباره مسائل عملی ـ تفسیری و فقهی و …
– دیدار با آیة الله العظمی نوری همدانی: استفاده از رهنمودهای عالم گرانقدر درباره مسائل فقهی، علمی و …
– دیدار با آیةالله العظمی علوی گرگانی: استفاده از توصیه‌های عالم بزرگوار درباره مسائل فقهی، علمی، اجتماعی و …

41- بازدید حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای شفیعی

موضوع گفتگو: مطرح نمودن مشکلات عدیده مؤسسه و درخواست حمایت مادی و معنوی

42- دیدار با دکتر محمد علی خواجه پیری (مشاور وزیر ارشاد و مدیر کل مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی)
موضوع گفتگو: آشنایی با فعالیت‌های مؤسسه و ارائه راهکار جهت رفع مشکلات
توضیحات: تقدیر و تشکر از زحمات مدیر مسئول و مسئولان مؤسسه

43- بازدید حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای وافی( مدیر امور فرهنگی امامزاده علی بن جعفر(ع))
موضوع گفتگو: ارائه مشکلات در رابطه با برگزاری مراسم‌ها در سالن اجتماعات علی بن جعفر(ع)

44- بازدید حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای حمید محمدی (مدیر دارالقرآن تهران)
موضوع گفتگو: ادامه تعاملات سابق و ارائه راه کارهای آموزشی

45- بازدید آقای مهدی قره شیخ لو (رئیس سازمان دارالقرآن الکریم)
موضوع گفتگو: ارائه راهکارهای مفید در جهت پیشرفت برنامه‌های قرآنی مؤسسه

بازدید آقای مهدی قره شیخ لو از موسسه نورالیقین

دیدارها و بازدیدها – سال 1388

46- بازدید آقای استاد آقا مدیر کل اداره ارشاد به همراه آقای شرفخانی مسئول امور فرهنگی

موضوع گفتگو:

– بازدید از مکان موسسه و نحو عملکرد مدیر موسسه 

– بررسی محور فعالیت ها، نحوه آموزش و دوروس آموزشی و تعداد قرآن پژوهان در طی 10 سال

– بازدید از برنامه های فرهنگی، تبلیغی موسسه

– تقدیر و تشکر از مدیرو مسئولان موسسه

– انتخاب موسسه به عنوان موسسه ی فعال

6- تقاضای حمایت های مالی و معنوی از طرف وزارت ارشاد

47- بازدید آقای روستا رئیس بانک ملت

موضوع گفتگو:

– تقاضای وام از بانک جهت رفع مشکلات مالی از موسسه

– تقاضای وام از بانک جهت خرید زمین حسینیه

– تقاضای وام از بانک جهت ادای قرض های موسسه( که برای اهدا جوایز بود)

– ارائه راهکارها از طرف ریاست بانک برای رفع مشکلات مالی موسسه و تعامل هرچه بیشتر برای گرفتن وام های بدون ربا

48- بازدید حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای شفیعی از اداره ارشاد اسلامی قم 

موضوع گفتگو:

بازدید های دوره ای و فصلی برای بررسی فعالیت ها و ارائه راهکارها و گرفتن گزارش فعالیت های موسسه بصورت شفاهی و کتبی (6ماهه)

49- بازدید حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای معجزاتی ( وکیل چند مرجع از مراجع تقلید)

موضوع گفتگو:

صدور اجازه کتبی از طرف چند مرجع تقلید جهت دریافت خمس از طرف خانم آل مرتضی برای تامین مالی موسسه نورالیقین و ساخت ساختمان موسسه
توضیحات:

– معارضه و شناخت علمی و سابقه فعالیت های خانم آل مرتضی مدیر موسسه از طرف آقای معجزاتی

– شرح و بررسی تاریخچه و هدف فعالیت موسسه از طرف مدیر موسسه

– تبیین هدف از ساخت فضای جدید و ارائه مشکلات مالی بسیار

50- بازدید خانم یزدی مسئول امور فرهنگی- قرآنی و حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای برزگر از تبلیغات


51- سخنرانی خانم صفاتی در اربعین حسینی در سالن گلزار شهداء

موضوع گفتگو:

اربعین حسینی و ذکر مصائب امام حسین (ع)

52- بازدید حجة الاسلام و المسلیمن جناب آقای عظیمی (مسئول درالقرآن سازمان تبلیغات) و حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای برزگر مسئول اتحادیه موسسات قرآنی

موضوع گفتگو:

– تعامل هرچه بیشتر موسسه و اتحادیه قرآنی از طریق برگزاری طرح های قرآنی

– برگزاری دوره های تربیت معلم

– تمدید مجوز و صدور مجوز دائم

53- بازدید آقای طباطبایی مسئول ثبت مجوز فصلنامه وزارت ارشاد

موضوع گفتگو:

– بررسی موضوعات فصلنامه موسسه و نحوه چاپ فصلنامه

– صدور مجوز چاپ

– بازید از عملکرد موسسه و آشنایی با مجموعه نورالیقین

54- بازدید آقای قره شیخ لو رئیس کل دارالقران و حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای عظیمی از سازمان تبلیغات تهران و قم

55- بازدید حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی مشاور رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع گفتگو:

– تقدیر و تشکر از مدیر موسسه و مسئولان که با مشکلات عدیده، چنین حجم کاری را انجام داده و اداره می کنند

– بررسی عملکرد 10 ساله موسسه و تعداد قرآن پژوهان

– ارائه مشکلات موسسه و بیان عدم وجود فضای آموزشی و مدیریتی کافی برای اداره 1000 قرآن پژوهان در موسسه

– بررسی دروس آموزشی موسسه

– تمدید مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

56- بازدید آقای بهنام فر مسئول تمدید مجوز از نیروهای انتظامی استان قم

موضوع گفتگو:

– صدور مجوز جهت فعالیت موسسه در سطح استان قم

– آشنا کردن موسسه با قوانینی که باید رعایت شود

– تحویل گزارش از طرف موسسه به نیروی انتظامی

– ایجاد کادر اجرایی خاصی جهت صدور مجوز از طرف نیروی انتظامی

57- بازدید حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای موذنی و وافی از اداره کل اوقاف استان قم

موضوع گفتگو

– بررسی عملکرد فرهنگی آموزشی موسسه

– حمایت های معنوی و مادی

– تعامل هرچه بیشتر در حوزه فرهنگی و آموزشی در آستان مقدس امامزاده های قم

– برگزاری نمایشگاه علوم قرآنی در دانشگاه علوم قرانی استان قم

دیدارها و بازدیدها – سال 1389

58- بازدید حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای عظیمی (سازمان تبلیغات اسلامی)
موضوع گفتگو: بازدید های دوره ای مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی جهت بررسی فعالیتها، استماع گزارش سالانه جهت تمدید مجوز

59- بازدید کارشناس قرآنی اداره کل ارشاد استان قم، حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای شفیعی
موضوع گفتکو: بررسی مشکلات دفتر مرکزی موسسه ، اعطای اعتبارات از طرف ارشاد جهت خرید تجهیزاتی همچون : کمد، تلفن، میز و …

60- بازدید خانم صفاتی از کلاس مؤسسه نورالیقین در مسجد اعظم حرم مطهر(س)
موضوع گفتگو: بازدید از کلاس حرم مطهر فاطمه معصومه (س) و سخنرانی در حوزه امور قرآنی

61- دیدار استاد پرهیزکار به همراه جمعی از مسئولان اوقاف از جلسات ماه رمضان

62- دیدار با آیة الله علوی بروجردی تولیت مسجد اعظم حرم مطهرفاطمه معصومه(س)

موضوع گفتکو:

معرفی موسسه و اهداف تاسیس آن و ارائه فعالیتهای آموزشی و فرهنگی

 

دیدار با آیة الله علوی بروجردی تولیت مسجد اعظم حرم مطهرفاطمه معصومه(س) سال 1389

63- دیدار با دانشمند فاضل سید محمد تیجانی

هدف از دیدار: استفاده از رهنمودهای ایشان در رابطه با فعالیت های قرآنی و در خواست تعامل با مؤسسه نورالیقین
طی دیداری که با دانشمند فاضل سید محمد تیجانی و اعضای هیئت مدیره و امناء نورالیقین در بیت ایشان صورت گرفت، ضمن بیان مختصری از سرگذشت خویش رهنمودهایی را در رابطه با فعالیت های قرآنی ارائه نمودند.

دیدار مدیر مسئول و جمعی از هیئت مدیره با دانشمند فاضل سید محمد تیجانی ـ سال 1389

64- دیدار با بانوی مجتهده سرکار خانم صفاتی، مجتهده فاضله

هدف از دیدار: استفاده از رهنمودهای بانوی مجتهده پیرامون مسائل علمی ـ فقهی و … و درخواست تعامل با مؤسسه نورالیقین
بعد از این دیدار سرکار خانم صفاتی جلسات سخنرانی برای قرآن پژوهان در مراسمات مختلف را پذیرفتند.

سرکار خانم صفاتی،  مجتهده فاضله – مدیر مسئول مؤسسه  و جمعی از اعضاء هیئت مدیره ـ سال 1389

65- دیدار با متفکر، نویسنده،  محقق و فعال در امور سیاسی و اجتماعی و…
بازدیدکننده: دکتر مؤمن (آل مرتضی) نویسنده و محقق و فعال در امور سیاسی و اجتماعی و مذهبی
هدف از بازدید: ارائه راهکار در بهبود کیفیت مؤسسه

دیدار دکتر مؤمن (آل مرتضی) نویسنده و محقق و فعال در امور سیاسی و اجتماعی و.. ـ سال 1389

66- دیدار با مسئولان جامعه الزهراء(علیها السلام)
هدف از دیدار: در خواست تعامل بین موسسه نورالیقین و جامعه الزهراء(علیها سلام)
در این جلسه نحوه عملکرد مؤسسه مورد بحث وگفتگو قرار داده شد و مسئول فرهنگی جامعه الزهراء (علیها سلام)راهکارهایی را ارایه نمودند.

دیدار با مسئولین جامعه الزهراء –  سال 1389

دیدارها و بازدیدها – سال 1390


67- دیدار بارئیس فراکسیون قرآن و عترت
دیدار با: سرکار خانم لاله افتخاری رئیس فراکسیون قرآن و عترت و نماینده مجلس شورای اسلامی تهران
هدف از دیدار: مطرح نمودن مشکلات عدیده مؤسسه و درخواست حمایت مادی و معنوی
نامه نگاری و دعوت به همکاری ازطرف ایشان به استانداری قم و اوقاف و امور خیریه قم- فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوعات حمایت های مالی – تسهیل درصدور مجوز مجله.


68- بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی مردم قم
بازدید کننده: نماینده محترم مجلس شورای اسلامی مردم قم حجة الاسلام و المسلمین آقای بنایی
هدف از دیدار: آشنایی با فعالیت‌های مؤسسه نورالیقین
جناب آقای بنایی با حضور در دفتر مؤسسه با عملکرد و کلیه فعالیت‌های مؤسسه آشنا شدند. بعد از دیدن مدارک و گزارش‌های عملکرد، ایشان با مکاتباتی که با مسئولان محترم استان قم انجام دادند وعده مساعدت دادند.

بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی مردم قم حجة الاسلام و المسلمین آقای بنایی ـ سال 1390

69- دیدار هیئت مدیره و امناء مؤسسه نورالیقین با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
دیدار با: رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
هدف از دیدار: آشنایی با فعالیت‌ها و مشکلات مؤسسه
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در نمایشگاه توانمندی‌های سازمان‌های مردمی نهاد از فعالیت و آثار مؤسسه نورالیقین بازدیدکردند و پیشنهاد مکاتبه و ارائه مشکلات به صورت کتبی نمودند .
مدیر مسئول همراه با هیئت مدیره و امناء مؤسسه، در این دیدار گزارشی از فعالیت‌های مؤسسه طی 14 سال گذشته ارائه نمودند که بسیار مورد تقدیر ایشان قرار گرفت.

دیدارها و بازدیدهای سال 1391

70- دیدار با مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم
دیدار با: آقای طبا مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم
هدف از دیدار: آشنایی با فعالیت های موسسه و رفع مشکلات
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیر مسئول و مسئولان موسسه؛ مبلغ 20000000 ریال جهت تهیه 2 سری رایانه تخصیص دادند. همچنین قول همکاری و بازدید از فعالیت ها با حضور مستقیم را دادند.

دیدار با آقای طبا مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم ـ سال 1391

71-دیدار با فرزند برومند مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی
دیدار با: حجة الاسلام و المسلمین حاج آقا جواد فاضل لنکرانی فرزند برومند مرحوم آیة الله فاضل لنکرانی
هدف از دیدار: آشنایی با فعالیت‌های موسسه و طرح مشکلات
در دیدار مدیر مسئول و اعضاهیئت مدیره با حجت السلام و المسلمین آقای جواد فاضل لنکرانی، بعد از استفاده از رهنمودهای ایشان در زمینه فعالیت‌های قرآنی، مدیر مسئول درخواست همکاری استفاده از سالن اجتماعات فقهی ائمه اطهار برای همایش مهدویت را مطرح نمودند.

دیدار با حجة الاسلام و المسلمین حاج آقا جواد فاضل لنکرانی ـ سال 1391

72- ملاقات آقای محمدی مدیر سابق صدا و سیما در جلسه مدیران برتر در صدا و سیما

بازدید دکتر مظفر مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم و مسئول مبارزه با مواد مخدر ـ سال 1391

73- بازدید مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم
بازدید کننده: دکتر مظفر مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم، مسئول مبارزه با مواد مخدر
هدف از بازدید: ارائه راهکارهای مفید در مورد افزایش جمعیت
ضمن تقدیر و تشکر از مدیر مسئول و سایر مسئولان موسسه در خواست برگزاری جلساتی پیرامون افزایش جمعیت و بالابردن اطلاعات بانوان در زمینه عدم کنترل جمعیت و مضرات آن و حضور پرشور بانوان مؤسسه در راهپیمایی حرم تا حرم (حرم حضرت معصومه (س)  وجمکران) کردند.

74- بازدید مسئولان اوقاف از فعالیت‌های موسسه
بازدید کنندگان: حجة الاسلام شیری مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان قم، حجة الاسلام فاطمی مدیر اداره اوقاف و امور خیریه و حجة الاسلام صدر مدیر فرهنگی امام زاده علی ابن جعفر(ع)
هدف از بازدید: ارائه مشکلات در رابطه با تعامل بین موسسه و اوقاف و تشکیل کلاس های آموزش در سالن اجتماعات علی ابن جعفر (ع)
ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های مؤسسه؛ قول همکاری و ادامه فعالیت در سالن اجتماعات علی ابن جعفر(ع) داده شد.

بازدید حجت الاسلام شیری مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان قم و حجت الاسلام فاطمی مدیر اداره اوقاف و امور خیریه و حجت الاسلام صدر مدیر فرهنگی امام زاده علی ابن جعفر (ع) از فعالیت‌های مؤسسه ـ سال 1391

74- بازدید حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای موسوی پور استاندار قم

75- بازدید مسئولان ارشاد قم از فعالیت آموزشی مؤسسه (حجة الاسلام والمسلمین شفیعی (کارشناس موسسات قرآنی در اداره فرهنگ و ارشاد) و آقای جلیلی)

 بازدید حجة الاسلام و المسلمین شفیعی و آقای جلیلی از فعالیت آموزشی مؤسسه ـ سال 1391
هدف از بازدید: بازدید از فعالیت آموزشی موسسه
حجة الاسلام والمسلمین شفیعی از زحمات مسئولین مؤسسه تقدیر و تشکر کردند و مؤسسه نورالیقین را بعنوان یکی از مؤسسات فعال و برتر در استان دانستند.

 76– دیدار با مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای ایزد پناه

77- بازدید بازرسان اداره اوقاف تهران در ماه رمضان

بازدید بازرسان اداره اوقاف تهران در ماه رمضان ـ سالن گلزار شهداء ـ سال 1391

دیدارها و بازدیدها – سال 1392

حضور حجة الاسلام و المسلمین آقای عظیمی و حجة الاسلام و المسلمین آقای برزگردر مراسم اختتامیه ماه رمضان ـ سال 1392

78- بازدید مسئولان سازمان تبلیغات از مراسم ماه رمضان (حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای عظیمی مدیر دارالقرآن الکریم استان قم و حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای برزگر مدیر اتحادیه تشکل های قرآنی)
هدف از بازدید: آشنایی از گستردگی فعالیت های مؤسسه و حضور پرشور قرآن پژوهان در طول ماه رمضان

79-بازدید معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد از گردهمایی ماه رمضان (حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای حمید محمدی معاونت قرآن و عترت، حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای جلالی مدیر اداره شهرستان فرهنگ و ارشاد و جناب آقای طبا مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی)
هدف از بازدید: آشنایی از گستردگی فعالیت های مؤسسه و حضور پرشور قرآن پژوهان در طول ماه رمضان
آقای حمید محمدی روز مراسم اختتامیه ماه مبارک رمضان در سخنرانی خود از فعالیتهای مؤسسه تقدیر و تشکر کردند همچنین قرآن پژوهان را رهنمود کردند.

سخنرانی حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای حمید محمدی معاونت قرآن و عترت در مراسم اختتامیه سال 1392

80- بازدید گروهی از مسئولان و مدیران مؤسسه قرآنی الزهرا عربستان (شهر قطیف)
بازدید کنندگان: گروهی از مسئولان و مدیران موسسه قرآنی الزهرا عربستان (شهر قطیف)
هدف از بازدید: آشنایی با تجربیات مدیر مسئول و اعضای هیئت مدیره
در راستای تعاملات مؤسسه نورالیقین با بخش آموزشی کوتاه مدت جامعة المصطفی، گروهی از مسئولان و مدیران مؤسسه قرآنی الزهرا دیداری صمیمانه با مدیر و هیئت مدیره داشتند.
محور گفتگوهای این جلسه تبیین اهداف٬ موضوعات اعتقادی فرهنگی ویژه پژوهشی بود.
لازم به ذکر است که خانم آل مرتضی تجربیات خود را در زمینه اجرای برنامه های آموزشی به ایشان ارائه نمودند و آرزوی توفیق هرچه بیشتر دست اندرکاران مؤسسه قرآنی الزهرا در راستای خدمت به قرآن و اهل بیت  و اشاعه در فرهنگ تشیع نمودند.

بازدید گروهی از مسئولان و مدیران مؤسسه قرآنی الزهراء عربستان (شهر قطیف) ـ سال 1392

81-بازدید مدیر دارالقرآن الکریم و مدیر اتحادیه تشکل‌های قرآنی از فعالیت‌ها‌ و عملکرد مؤسسه

بازدید کنندگان: حجة الاسلام و المسلمین حاج آقای عظیمی (مدیر داراالقرآن الکریم) و حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای برزگر(مدیر اتحادیه تشکل‌های قرآنی)
هدف از بازدید: بازدید از عملکرد و فعالیت‌های مؤسسه
حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای عظیمی مدیر دارالقران الکریم استان قم و حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای برزگر مدیر اتحادیه قرآنی از فعالیت و عملکرد موسسه نورالیقین بازدید کردند و ضمن تشکر از مدیریت رهنمودهای لازم را ارائه نمودند.

بازدیدحجة الاسلام و المسلمین آقای عظیمی (مدیر داراالقرآن الکریم) و برزگر (مدیر اتحادیه تشکل‌های قرآنی) از فعالیت‌ها‌ و عملکرد مؤسسه ـ سال 1392

82- دیدار با معاونت محترم صدا و سیما و مدیریت‌های داخلی
دیدار با: جناب آقای جوان (معاونت محترم صدا و سیما ) و مدیریت‌های مختلف (مدیر محترم بخش معارف٬ مدیرمحترم بخش خبرو…)
هدف از دیدار: در خواست پخش فعالیت‌های مؤسسه نورالیقین از صدا و سیمای استان قم
مدیر مسئول مؤسسه و اعضای هیئت مدیره با تعدادی از مسئولین صدا و سیمای مرکز قم ملاقات حضوری داشتند.
در این دیدار مدیر مؤسسه خواستار تعامل با مؤسسات قرآنی و پوشش خبری از فعالیت‌های مؤسسات با توجه به نیاز مبرم در جامعه و فرهنگ سازی و تاثیر گذاری تلویزیون بر نسل جوان شدند.دیداربا مسئولین صدا و سیما- جناب آقای جوان (معاونت محترم صدا و سیما) و مدیریت‌های مختلف (مدیر محترم بخش معارف٬ مدیرمحترم بخش خبر و…) ـ سال 1392

دیدارها و بازدیدها – سال 1393

83- بازدید مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم از ساختمان در حال ساخت مؤسسه
بازدید کنندگان: حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای ایزد پناه مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد قم و حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای شفیعی (کارشناس موسسات قرآنی در اداره فرهنگ و ارشاد)
هدف از بازدید: در خواست صدور مدرک علمی از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی
خانم آل مرتضی گزارشی از طرح‌های آموزشی ــ پژوهشی مؤسسه و شعبات تحت پوشش در نقاط مختلف را ارائه دادند و از معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد صدور مدرک علمی از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی را خواستار شدند.
حجة الاسلام و المسلمین آقای ایزد پناه مشاور وزیر در بازدید از مؤسسه نورالیقین ضمن ابراز خرسندی از فعالیت‌های مؤسسه بیان داشتند توفیقات مؤسسه مرهون مدیریت جهادی مدیر مسئول، مربیان و مدیران مؤسسه است.

بازدید حجة الاسلام و المسلمین ایزد پناه مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد قم – از ساختمان در حال ساخت مؤسسه ـ سال 1393


84- بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی مردم قم
بازدید کننده: جناب آقای احمد امیر آبادی فراهانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی مردم قم
هدف از دیدار: آشنایی با فعالیت‌های مؤسسه نورالیقین و بررسی راهکارهای فعالیت هرچه بهتر موسسات قرآنی

بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی مردم قم از موسسه نورالیقین سال 1393


بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی مردم قم از موسسه نورالیقین سال 1393

85- بازدید معاونت مالی مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران

بازدید کنندگان: آقای عبداللهی معاونت مالی مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و همسر محترم ایشان مدیر مؤسسه قرآنی
هدف از بازدید: درخواست حمایت مالی و معنوی و همکاری در تأسیس حوزه علمیه و مدارک برای قرآن پژوهان
پس از استماع مشکلات مؤسسه در رابطه با مدرک قرآن پژوهان و درخواست تأسیس حوزه علمیه؛ آقای عبداللهی راهکار ارائه دادند و نیز از ساختمان نیمه کاره مؤسسه دیدن کردند.

بازدید آقای عبداللهی معاونت مالی مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ـ سال 1393


86- بازدید حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای شفیعی

87- بازدید حجةالاسلام و المسلمین آقای عظیمی از سازمان تبلیغات اسلامی

88- بازدید حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای روشن دل مسئول سازمان‌ها و تشکل‌های غیردولتی

89- بازدید آقای حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای حشمتی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از همایش مهدویت

بازدید آقای حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای حشمتی از همایش مهدویت مدرسه امام خمینی رحمه الله ـ سال 1393

دیدارها و بازدیدها – سال 1394

90- بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی از مراسم اختتامیه ماه مبارک رمضان
بازدید کنندگان: نمایندگان مردم استان قم در مجلس شورای اسلامی حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای آشتیانی و حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای برزگر مدیر اتحادیه تشکل های قرآنی
هدف از بازدید: آشنایی از گستردگی فعالیت های مؤسسه و حضور پرشور قرآن پژوهان در طول ماه رمضان


بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی حجة الاسلام و المسلمین آقا آشتیانی و حجة الاسلام و المسلمین برزگر


91- بازدید سرپرست استانداری قم
بازدید کنندگان: جناب آقای توکل سرپرست استاندار استان قم
هدف از بازدید: آشنایی از گستردگی فعالیت های مؤسسه و حضور پرشور قرآن پژوهان در طول ماه رمضان

بازدید جناب آقای توکل سرپرست استانداری قم از همایش قرآنی92- بازدید مدیر اداره شهرستان فرهنگ و ارشاد اسلامی سال 1394
بازدید کنندگان: حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای اسماعیلیان (مدیر اداره شهرستان فرهنگ و ارشاد اسلامی) و حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای شفیعی( کارشناس موسسات قرآنی در اداره فرهنگ و ارشاد)
هدف از بازدید: بازدید از محل برگزاری آزمون قرائت و حفظ قرآن کریم
در دومین روز برگزاری آزمون قرائت و حفظ قرآن کریم مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای اسماعیلیان به همراه حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای شفیعی مسئول مؤسسه قرآنی اداره فرهنگ و ارشاد از محل برگزاری آزمون و نحوه اجرای آن بازدید کردند.
ریاست محترم حجة الاسلام اسماعیلیان ضمن یادآوری برتری مؤسسه به عنوان یک موسسه فعال از حضور همیشگی مؤسسه در عرصه قرآنی و مذهبی ابراز رضایت کردند.
مدیر محترم ضمن بیان مشکلات مؤسسه درخواست توجه هرچه بیشتر نهادهای ذی ربط به فعالان قرآنی را ابراز داشتند.
ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ضمن قدردانی از مسئولان و مربیان مؤسسه در جهت همکاری هرچه بیشتر اداره فرهنگ با مؤسسه ابراز امیدواری نمودند.

بازدید حجة الاسلام و المسلمین اسماعیلیان (مدیر اداره شهرستان فرهنگ و ارشاد اسلامی) حجة الاسلام  و المسلمین آقای شفیعی (کارشناس مؤسسات قرآنی در اداره فرهنگ و ارشاد)


93- دیدار با نماینده ولی فقیه در بعثه کشور عراق سال 1394
دیدار با: حجة الاسلام و المسلمین حسینی نماینده ولی فقیه در بعثه کشور عراق در شهر کربلا
هدف از بازدید: ارائه رهنمودهای عقیدتی – مذهبی
حضور قرآن پژوهان در بعثه شهر کربلا و ایراد سخنرانی توسط حجة الاسلام و المسلمین حسینی و اعطا هدایایی به کلیه قرآن پژوهان توسط مسئول حراست بعثه کربلا

دیدار با نماینده ولی فقیه در بعثه عراق حجة الاسلام و المسلمین حسینی ـ سال 1394

94- بازدید کارشناس مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه
بازدید کننده: حجة الاسلام و المسلمین حاج آقا کفیل کارشناس مرکز تخصصی مهدویت
هدف از بازدید: تعامل با مرکز تخصصی مهدویت
مؤسسه نورالیقین با همکاری مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم در جهت تعمیق معارف مهدوی و به امید داشتن جامعه‌ای منتظر به برگزاری دوره آموزشی مهدویت با حضور کارشناسان خبره اقدام نموده است.
در راستای این هدف در موسسه نورالیقین روزهای پنج شنبه جلساتی یک ساعته به صورت هفتگی با حضور کارشناسان مجرب برگزار شده است که با استقبال صدها نفر از قرآن پژوهان روبرو شده است .

بازدید حجة الاسلام و المسلمین حاج آقا کفیل کارشناس مرکز تخصصی مهدویت ـ سال 1394

95- بازدید کارشناس نظارت و پاسخگویی معاونت قرآن و عترت از فعالیت‌های مؤسسه
بازدید کنندگان: حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای شفیعی (کارشناس مسئول موسسات قرآنی در اداره ارشاد )
آقای جلیلی (کارشناس نظارت و پاسخگویی معاونت قرآن و عترت تهران )
هدف از بازدید: آشنایی با فعالیت های مؤسسه
محور گفتگوی این دیدار در رابطه با آشنایی هرچه بیشتر از فعالیت های مؤسسه نورالیقین است که مدیر مؤسسه گزارشی از طرح های آموزشی- پژوهشی و شعبات تحت پوشش در نقاط مختلف را ارائه نمودند.

بازدید حجة الاسلام و المسلمین آقای شفیعی (کارشناس مسئول موسسات قرآنی در اداره ارشاد) – آقای جلیلی (کارشناس نظارت وپاسخگویی معاونت قرآن و عترت)


96- دیدار با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در اداره ارشاد سال 1394
دیداربا: حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای دانش مدیر اداره فرهنگ وارشاد و حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای شفیعی
هدف از دیدار: بررسی مشکلات مؤسسه

دیدار هیئت مدیره نورالیقین با حجة الاسلام و المسلمین آقای دانش مدیر کل فرهنگ و ارشاد و حجة الاسلام و المسلمین شفیعی

97- بازدید نماینده معاونت قرآن و عترت
بازدید کنندگان: جناب آقای حفیظی نماینده معاونت قرآن و عترت و حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای شفیعی
هدف از بازدید: آشنایی با برنامه‌های ماه مبارک رمضان
جناب آقای حفیظی نماینده معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه حجت الاسلام آقای شفیعی مسئول دفتر قرآن و عترت اداره کل ارشاد از مراسم ویژه ماه مبارک رمضان در حسینیه شهدا بازدید کردند .
ایشان در این بازدید از نزدیک با محتوا و ویژگی‌های خاص این مراسم در طول ماه مبارک رمضان آگاه و ضمن استقبال قول همکار ی بیشتر در این زمینه را دادند .
در این دیدار مدیر مسئول مؤسسه نورالیقین ضمن تاکید بر توجه هرچه بیشتر مسئولان به برگزاری برنامه‌های قرآنی و پیاده نمودن فرهنگ والای قرآنی اهداف و ویژگی‌های این برنامه یک ماه را تبیین کردند.

بازدید جناب آقای حفیظی نماینده معاونت قرآن و عترت وحجة الاسلام و المسلمین شفیعی ـ سال 1394


98- بازدید معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه
بازدید کنندگان: معاونت قران و عترت حجة الاسلام و المسلمین حشمتی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و حجة الاسلام و المسلمین دانش مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
هدف از بازدید: بازدید از فعالیت‌ها و عملکرد مؤسسه
حجة الاسلام و المسلمین حشمتی معاون وزیر فرهنگ و معاونت قرآن عترت به همراه حجة الاسلام و المسلمین آقای دانش مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و هیات همراه از مؤسسه بازدید کردند.
در این جلسه ایشان ضمن تشکر از زحمات مدیر مؤسسه خانم آل مرتضی و دیگر کارکنان برای نیل به اهداف بزرگتر اظهار امیدواری کردند.
همچنین مؤسسه نورالیقین از اداره فرهنگ و ارشاد درخواست شد :

– اعطای مدرک معادل به مفسرین و حافظان

– افزایش سهمیه بیمه به تناسب کادر موجود

– حمایت مالی

– درخواست تجهیزات لازم در شعبات

– تعامل با کانون فرهنگی مساجد

بازدید حجة الاسلام حاج آقای حشمتی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراهدیدارها و بازدیدها – سال 1395


99- بازدید دبیر مجمع عالی تفسیر و جمعی از مسئولان مجمع
بازدید کنندگان: دبیر مجمع عالی تفسیر حجة الاسلام و المسلمین میرکتولی و جمعی از مسئولان مجمع
هدف از دیدار: نحوه تعاملات مؤسسه نورالیقین با مجمع عالی تفسیر
با حضور مسئولان مجمع عالی تفسیر در مؤسسه نورالیقین ٬ابتدا ایشان با سوابق مؤسسه نورالیقین آشنا و پس از توضیحات خانم آل مرتضی ٬زمینه‌های تعامل با مؤسسه را تشریح نمودند. ایشان با ملاحظه فعالیت‌های و جزوات آموزشی تفسیر و دیگر دروس ارائه شده در این مؤسسه ضمن امید به ارتقا هرچه بیشتر فعالیت‌های این مؤسسه چنین اقدامات مجاهدانه‌ای را از نیازهای نسل حاضر دانستند.

بازدید دبیر مجمع عالی تفسیر حجة الاسلام و المسلمین آقای میرکتولی و جمعی از مسئولان مجمع ـ سال1395


100- دیدار با مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی و مسئول دارالقرآن الکریم
دیدار با: حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای اسکندری مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی و حجة الاسلام و المسلمین حاج آقای عظیمی مسئول دارالقرآن الکریم
هدف از دیدار: معرفی و تشریح فعالیت‌های مؤسسه نورالیقین
مدیر مسئول مؤسسه نورالیقین و جمعی از اعضای هیئت مدیره با حجة الاسلام و المسلمین اسکندری مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی و حجة الاسلام و المسلمین سید جواد عظیمی مسئول دارالقرآن کریم در دفتر ایشان دیدار و گفتگو داشتند.
در آغاز جلسه مدیر مسئول مؤسسه نورالیقین به معرفی و تشریح فعالیت های این مؤسسه پرداختند.
حجت الاسلام اسکندری فعالیت های قرآنی را نکته ای حائز اهمیت دانسته و محور و زیربنای حفاظت و صیانت از مرزهای فکری و سیاسی سالم را پیروی خط ولایت و رهبری معظم امام خامنه ای می دانند.
اعضای هیئت مدیره ضمن تشکر و قدردانی از زحمات سازمان تبلیغات اسلامی ٬این نهاد را حامی موسسات قرآنی دانسته ٬همچنین در این جلسه خواستار تعامل هرچه بیشتر با این نهاد در زمینه‌های مختلف شدند.
همچنین اعضای این مؤسسه در حوزه نشر کتاب و فعالیت‌های فضای مجازی و دیگر حوزه‌ها خواستار حمایت‌های مادی و معنوی هرچه بیشتر این نهاد گران قدر شدند.

دیدار با حجة الاسلام جناب آقای اسکندری مدیر سازمان تبلیغات حجة الاسلام آقای عظیمی مسئول دارالقرآن کریم


101- دیدار با ریاست جامعه المصطفی
دیدار با: حجة الاسلام و المسلمین حاج آقای اعرافی رئیس جامعة المصطفی
هدف از دیدار: همکاری در زمینه آموزشی و تبادل تجربیات در حوزه آموزش بانوان
مدیر مسئول نورالیقین و هیئت مدیره با مدیر دانشگاه بین المللی جامعة المصطفی العالمیة (به عنوان نهاد گران قدر آموزشی-پژوهشی در عالم اسلام) در دانشگاه جامعة المصطفی ملاقات حضوری داشتند.
محور گفتگو در این دیدار با تبیین اهداف اعتقادی – فرهنگی و پژوهشی در راستای دین مبین اسلام بود.
مدیر مسئول ضمن ارائه فعالیت‌های فرهنگی آموزشی خود، همکاری و تعامل هرچه بیشتر با دانشگاه جامعة المصطفی را خواستار بودند و نتیجه این گفتگو ها همکاری مؤسسه نورالیقین با بخش آموزش کوتاه مدت بود.

دیدار مدیر موسسه نورالیقین با حجة الاسلام و المسلمین حاج آقای اعرافی رئیس جامعة المصطفی ـ سال 1395

102- بازدید جمعی از دانشجویان جامعه المصطفی از بخش کوتاه مدت

بازدید کنندگان: جمعی از دانشجویان جامعة المصطفی از بخش کوتاه مدت
هدف از بازدید: آشنایی با فعالیت‌های علمی پژوهشی و فرهنگی مؤسسه نورالیقین و تبیین اهداف اعتقادی مؤسسه
متعاقب تعاملات روز افزون مؤسسه نورالیقین با دانشگاه بین المللی جامعة المصطفی العالمیه به عنوان نهاد گران قدر آموزشی- پژوهشی در عالم اسلام، فراگیران کوتاه مدت این دانشگاه از سایر کشورها من جمله (لبنان و ترکیه..) از مؤسسه نورالیقین بازدید می‌نمایند.
تدارک چنین دیدارهایی در قالب هیئت‌هایی از بانوان از طرف مرکز آموزشی کوتاه مدت جامعة المصطفی و میزبانی مؤسسه صورت می‌گیرد.
این بانوان گرامی ضمن شرکت برخی از مراسم‌های برگزار شده مؤسسه نورالیقین ملاقات حضوری، مدیر مسئول نورالیقین و اعضاء هیئت مدیره و امناء داشتند تا به فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی مؤسسه آشنا شوند.

بازدید جمعی از دانشجویان جامعه المصطفی از بخش کوتاه مدت ـ سال 1395

103- دیدار عمومی با مقام عظمای ولایت امام خامنه ای دام ظله العالی در تاریخ 19 دی‌ماه
در این دیدار مدیر موسسه نورالیقین با جمعی ازاعضای هیئت مدیره و اعضای فعال موسسه نورالیقین توفیق حضور در محضر مبارک مقام معظم رهبری دام ظله العالی را یافتند.


 دیدار عمومی اعضای موسسه نورالیقین با امام خامنه‌ای در سالروز قیام خونین مردم قم سال 1395

دیدار عمومی اعضای موسسه نورالیقین با امام خامنه‌ای در سالروز قیام خونین مردم قم سال 1395

104- دیدار با مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر
بازدید کننده: جناب آقای مهاجری مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر از مؤسسه

هدف از بازدید:

– معارفه و تعامل میان مؤسسه و ستاد

– آشنایی با ساختار شکلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر

– بررسی و تحلیل منکرات و بررسی راهکارهای جلوگیری از آنها

– تشکیل هسته های امربه معروف و نهی ازمنکر

– نحوه صدور حکم ضابط امربه معروف و نهی از منکر برای اعضای مؤسسه

– دیدار با مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی


105- دیدار با جناب آقای حسینی کاشانی مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

هدف از دیدار:

– ارائه طرح‌های قرآنی موسسه نورالیقین و بررسی نحوی ثبت حقوقی آنها به نام موسسه

– معارفه با ریاست جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 

دیدار مدیر موسسه نورالیقین با جناب آقای حسینی کاشانی مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سال 1395

106-ملاقات با مدیر ستاد بازسازی عتبات عالیات
دیدار با: حجة‌الاسلام و المسلیمن جناب آقای احمدی مدیر ستاد بازسازی عتبات عالیات و خانم جعفری از فعالان ستاد بازسازی عتبات عالیات
هدف از دیدار:

– معرفی و تشریح فعالیت های ستاد بازسازی عتبات عالیات در کشور عراق

– استفاده از ظرفیت های مؤسسه نورالیقین در راستای فعالیت بیشتر در جهت اهداف ستاد

– تعامل مستمر میان ستاد و مؤسسه

ملاقات با حجة‌الاسلام و المسلیمن جناب آقای احمدی مدیر ستاد بازسازی عتبات عالیات سال 1395

ملاقات با خانم جعفری از فعالان بازسازی عتبات عالیات ـ سال 1395

107- دیدار با مسئول دفتر مدیریت معارف کریمه اهل بیت در حرم حضرت معصومه (س)

دیدار با: حجة‌الاسلام و المسلیمن جناب آقای فلاح پور مسئول دفتر مدیریت معارف کریمه اهل‌بیت در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها

هدف از دیدار:

– بررسی مشکلات مؤسسه در راستای فعالیت های قرآنی

– تعامل هر چه بیشتر با بخش قرآن و معارف حرم مطهر فاطمه معصومه(س)

– ایجاد مقدمات لازم برای برگزاری برخی مراسم از جمله همایش غدیریه در حرم مطهر فاطمه معصومه(س)

– بررسی استفاده از ظرفیت های مؤسسه نورالیقین جهت فعالیت های مسمر ثمر در آستان مقدس کریمه اهل بیت(ع)


108- ملاقات با خادمان حرم حضرت معصومه (س)

دیدار با: خادمان حرم حضرت معصومه (س)
هدف از دیدار:

– ملاقات با خادمان حرم حضرت معصومه(س)

– بررسی راهکارهای برگزاری هر چه بهتر مراسم در آستانه مقدس حرم حضرت معصومه(س)

– تشریح برکات حضور خدمت در محضر قرآن و اهل بیت(ع)

109- دیدار با مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر
بازدید کنندگان: حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای معرفت مدیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر از مؤسسه

هدف از بازدید:

– معارفه و تعامل هر چه بیشتر میان مؤسسه و ستاد

– بررسی و تحلیل منکرات و بررسی راهکارهای جلوگیری از آنها

– نحوه صدور حکم ضابط امربه معروف و نهی از منکر برای اعضای مؤسسهدیدارها و بازدیدها – سال 1396

110- بازدید مدیر موسسه غدیرشناسی از مؤسسه
بازدید کنندگان: حجة الاسلام و المسلمین شاه آبادی (مدیر موسسه غدیرشناسی)

هدف از بازدید:

– تعامل بین دو نهاد ولایی نورالیقین و موسسه غدیرشناسی

– تنظیم برنامه برگزاری دوره‌های آموزشی غدیرشناسی در موسسه نورالیقین

– بررسی زمینه همکاری مشترک

دیدار حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای شاه آبادی (مدیر توسعه غدیرشناسی) از موسسه نورالیقین ـ سال 1396


111- دیدار با مسئول کانون مساجد

دیدار با: حجة الاسلام و المسلمین آقای روحانی مسئول کانون مساجد

هدف از دیدار:

– معارفه و شناخت هرچه بیشتر کانون مساجد از موسسه قرآن و عترت نورالیقین

– تقدیر و تشکر از مسئولان کانون مساجد جهت تسهیل فعالیت موسسه در برخی از مساجد

– درخواست رفع برخی مشکلات اجرایی از طریق معرفی موسسه به مسئولان مساجد در سطح استان

دیدار با حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای روحانی مسئول کانون مساجد ـ سال 1396

112- بازدید ریاست ستاد بازسازی عتبات عالیات و ریاست موسسه غدیرشناسی

بازدید کنندگان: حجة الاسلام و المسلمین احمدی ریاست ستاد بازسازی عتبات عالیات آیةالله شاه آبادی (مدیر توسعه غدیرشناسی) و جناب آقای مهاجری

هدف از بازدید:

– آشنایی با فعالیت‌های فرهنگی موسسه از جمله همایش غدیریه

– بررسی کیفیت تعامل موسسه نورالیقین، بنیاد بین المللی غدیر، موسسه غدیرشناسی و حرم مطهر جهت برگزاری همایش بزرگ غدیریه

– ارائه راهکارها و پیشنهادات نهادهای مجریه 

بازدید آقایان حجة الاسلام و المسلمین احمدی ریاست ستاد بازسازی عتبات عالیات آیةالله شاه آبادی (مدیر توسعه غدیرشناسی) و جناب آقای مهاجری از موسسه نورالیقین ـ سال 1396

113- بازدید نماینده شورای شهر از مؤسسه

بازدید کنندگان: خانم‌ها حجازی و نادری نماینده شورای شهر

هدف از بازدید:

-آشنایی با ظرفیت‌های اجرایی شورای شهر

– شناخت موسسه و فعالیت‌های قرآنی آن

– ارائه راهکار برای گسترش هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی ـ فرهنگی موسسات

بازدید خانم‌ها حجازی و نادری (نماینده شورای شهر) از مؤسسه ـ سال 1396


114- بازدید (شهرداری) از مؤسسه
بازدید کننده: حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای طباطبایی (شهرداری)
هدف از بازدید: بررسی زمینه های تعامل بخش امور فرهنگی شهرداری و موسسه در حوزه امور قرآنی، استفاده از ظرفیتهای تبلیغی در شهرداری برای شناخت عموم ااز محل برگزاری کلاسهای موسسه، سهولت نصب بنرهای سطح شهر در زمان برگزاری همایش‌ها و برنامه های بزرگ

بازدید حجة الاسلام و المسلمین  جناب آقای طباطبایی (شهرداری) از مؤسسه ـ سال 1396

115- بازدید دبیر مجمع عالی تفسیر از مؤسسه
بازدید کنندگان: حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای میرکتولی و حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای اصغر قرائتی
هدف از بازدید: آشنایی با فعالیتهای آموزشی موسسه نورالیقین، بررسی راههکارهای تعامل هرچه بیشتر مجمع و موسسه در حوزه های تفسیری

بازدید حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای میرکتولی و حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای اصغر قرائتی از مؤسسه ـ سال 1396

116- بازدید مسئولان فرهنگی حرم مطهر حضرت معصومه (س) از موسسه نورالیقین

بازدید کنندگان: خانم شهبازی مدیر حوزه معارف، خانم رحمانی، مسئول امور فرهنگی، خانم رئیس میرزایی مسئول امور فرهنگی

هدف از بازدید:

– آشنایی بیشتر با مؤسسه نورالیقین و فعالیت های قرآنی آن

– بررسی مقدمات برگزاری همایش بزرگ غدیریه در حرم مطهر فاطمه معصومه(س) شامل (فیلمبرداری، انتظامات، مسابقه، محتوای برنامه، پیشگیری و…)

– همکاری در عرصه های اجرایی

بازدید مسئولان فرهنگی حرم مطهر حضرت معصومه (س) از موسسه نورالیقین ـ سال 1396

117- دیدار با نماینده مقام معظم رهبری در استان قم

دیدار با: حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای مروی نماینده مقام معظم رهبری در استان قم
هدف از دیدار:

– طرح مشکلات پیش روی مؤسسه نورالیقین به عنوان مؤسسه‌ای ولایی

– بررسی راهکارهای استفاده از ظرفیت های بالای مؤسسه در جهت پیاده سازی هر چه بیشتر منویات رهبری

– ارائه درخواست جهت ملاقات خصوصی با مقام معظم رهبری ظله العالی

118- دیدار با معاونت فرهنگی آستانه مقدس حضرت معصومه (س)

بازدید کنندگان: حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای فلاحی معاونت فرهنگی آستانه مقدس حضرت معصومه (س)

هدف از بازدید:

– بررسی مشکلات مؤسسه و نحوه تعامل بیشتر آستانه مقدس حرم مطهر با مؤسسه

– اتخاذ، توافق و تصمیم نهایی جهت برگزاری همایش غدیریه د ر شبستان نجمه خاتون

– ایجاد هماهنگی ها برای برگزاری مراسم همایش غدیریه

119- دیدار با مدیریت حوزه های علمیه
دیدار با: حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای جمشیدی مدیریت حوزه های علمیه

هدف از دیدار:

– بررسی ظرفیت های مؤسسه نورالیقین جهت تأسیس حوزه

– درخواست از حجة الإسلام و المسلمین جناب آقای جمشیدی جهت بازدید از مؤسسه نورالیقین

– مطرح نمودن مشکلات مؤسسه و بررسی راهکارهای حل آن

– تعامل با حوزه علمیه خواهران

حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای جمشیدی مدیریت حوزه های علمیه ـ سال 1396

120- بازدید مدیر موسسه بوستان قرآن وعترت و موسسه بوستان قرآن و اهل بیت (ع)

بازدید کنندگان: بازدید جناب آقای دکتر فخرایی؛ مدیر موسسه بوستان قرآن وعترت و موسسه بوستان قرآن و اهل بیت (ع)

هدف از بازدید:

– معرفی و آشنایی دو موسسه قرآنی

– بررسی راهکارهای تعامل هر چه بیشتر و استفاده از تجربیات

– استفاده از تجربیات دو موسسه در فضای مجازی

جناب آقای دکتر فخرایی؛ مدیر موسسه بوستان قرآن وعترت و موسسه بوستان قرآن و اهل بیت (ع) ـ سال 1396

موسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی