موضوع تجوید، کلمات قرآنی؛ و ثمره آن، نگهداری زبان از اشتباه لحن در تلفظ قرآن است، و شرافت تجوید از آن جهت که به اشرف کتب تعلق دارد، بسیار زیاد است. به همین منظور برای صیانت از این کلام آسمانی شایسته است در حد اعلی به یادگیری آن پرداخت .

جهت آشنایی با موضوعات «تجوید تخصصی» روی عناوین ذیل کلیک نمایید: