جزء بیست و هشتم

تفسیر ترتیبی، موضوعی روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان سوره مبارکه صف موضوعات: آیه ۱: تسبیح خداوند آیه ۲:قول ... ادامه مطلب

جزء بیست و هفتم

تفسیر ترتیبی، موضوعی روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان سوره مبارکه نجم آیه ۱: موضوع: غروب ستارگان آیه ۵ ... ادامه مطلب

جزء بیست و ششم

تفسیر ترتیبی، موضوعی روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان سوره مبارکه فتح موضوعات: آیه ا:نصر و پیروزی بزرگ آیه ... ادامه مطلب