مؤسسه نورالیقین به مناسبت عید الله الاکبر، عید غدیر خم با توجه به ضرورت جامعه در نظر گرفت مسابقه حفظ، قرائت، مفاهیم، تفسیر و ترکیب آیات سوره مبارکه یس را در این ایام تدریس نماید و در انتها در روز 16 ذی الحجه به برگزاری آزمون سوره یس در مکان مصلی قدس قم با حضور قریب به 700 نفر از دانش‌پژوهان این مؤسسه بپردازد.

1
2

آزمون حفظ، قرائت، مفاهیم، تفسیر و ترکیب سوره مبارکه یس ـ مصلی قدس ـ سال 97

موسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی