• شرح مسئله
  • پرسش و پاسخ
  • اختلاف مراجع

در وضو شستن صورت و دست‌ها
مرتبۀ اول: واجب
مرتبۀ دوم: جایز
مرتبۀ سوم و بیشتر از آن: حرام است.


صدق مرتبه

1. قصد وضو+ شستن کامل : هرگاه آب به قصد وضو تمام عضو را فرا گیرد، یک مرتبه محقق می‌شود و آبی که بعد از آن ریخته می‌شود خود به خود مرتبه دوم است.( آیات عظام امام، بهجت، سبحانی، زنجانی، مکارم)
2. قصد وضو+ قصد مرتبه: به قصد وضو گیرنده بر می‌گردد اگر بعد از آنکه که عضو به بطور کامل شسته شد و آب جدیدی به قصد ادامه مرتبه قبل بریزد ادامه مرتبه سابق محسوب می‌شود و اگر قبل از شستن کامل عضو به قصد مرتبه دیگر آب بریزد و بشوید مرتبه جدید حساب می‌شود. (آیات عظام خویی، اراکی، گلپایگانی، صافی، تبریزی، وحید)
3. قصد وضو+ قصد مرتبه+ شستن کامل : شستن مرتبه اول وقتی تمام می‌شود که به قصد وضو آن مقدار آب به صورت یا دستها بریزد که آب تمام آن را فرا بگیرد و دیگر جایی برای احتیاط نماند. پس می‌تواند چند مرتبه صورت را بشوید و در آخرین مرتبه که آب می‌ریزد، قصد شستن وضویی نماید، ولی اعتبار قصد در شستن دوم خالی از اشکال نیست و احتیاط لازم آن است که بیش از یک مرتبه بعد اتمام شستن مرتبه اول صورت و دستها را نشوید اگر چه به قصد وضو هم نباشد. ( آیت الله سیستانی)

موسسه  نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *