• شرح مسئله
  • پرسش و پاسخ
  • اختلاف مراجع

1. امرار ماسح بر ممسوح (دست را بر اعضا بکشد.)(م255)
2. جای مسح خشک باشد.(م256)
3. رطوبت کف دست برای مسح با آب خارج مخلوط نشود.(م257)
4. بین دست و اعضای مسح (سر و روی پاها) مانعی نباشد. (م259)
5. جای مسح پاک باشد. (م260)


موسسه  نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *