سؤال1: علم صرف[1] را تعریف کنید.

علم صرف دانشی است که درباره تبدیل کلمه با توجه به معنای مورد نظر در صورت‌های مختلف بحث می‌کند.

مراد از صورت‌های مختلف، ساختار و ساختمان کلمه می‌باشد.

ساختمان کلمه آن چیزی است که کلمات مشتق از یک ریشه با آن تشخیص داده می‌شوند؛ به طور مثال «ضـَرَبَ»، «یَضرِبُ»، «إضرِب»، «مَضروب» و «ضارِب» با وجود ریشه مشترک، از لحاظ ساختار با هم فرق دارند.

سؤال2 : بنیان گذار علم صرف و نحو کیست؟

 امیرالمؤمنین علیj بنیان گذار این علم هستند.

وقتی أبوالاسود دوئلی خدمت امیرالمؤمنینj رسید آن حضرت کاغذی به او داد که در آن نوشته بودند:

«بسم الله الرحمن الرحیم،  الکلمةُ ثَلاثَةُ أقسامٍ : إسمٌ و فِعلٌ و حَرفٌ…

کلمه سه قسم است : اسم، فعل و حرف. اسم آن چیزی است که بر مسمّی (نام گذاری شده) دلالت کند. فعل آن چیزی است که دلالت بر حرکت و کار مسمّی کند. حرف آن است که معنا را در غیر آن ایجاد کند.»

سپس حضرت دستور دادند که قواعدی در ادامه این مطلب بنویسد تا قرآن از تغییر و تحریف مصون بماند.

سؤال3 : تفاوت فعل، اسم و حرف را همراه با مثال بیان کنید.

اسم بر معنای مستقل‌ دلالت می کند ولی بر زمان دلالت ندارد؛ مانند: رَجُل، دَجاجَة، هُوَ، إکرام

فعل هم بر معنای مستقل و هم بر زمان دلالت می‌کند؛ مانند: شَرِبَ، یَدرُسُ، اُکتُب

حرف نه معنای مستقل دارد و نه بر زمان دلالت دارد؛ مانند: عَلی، مَن، في، لا، إن

سؤال4 : اسم با چه ویژگی‌هایی شناخته می‌شود؟

غالباً اسم می‌تواند «ال» یا تنوین بپذیرد و مصغّر[2] و منسوب[3]شود؛ مانند: «الکتابُ»، «کِتابٌ»، «کُتَیِّب»، «ایرانِیّ»

نکته : هیچ گاه «ال» و تنوین در یک کلمه جمع نمی‌شوند.  


[1] . ترجمه و شرح مبادی‌العربیة4، بخش اول: صرف، ص19،شماره1

[2] . مصغّر، اسمی است که مفهوم خردی و کوچکی را برساند.

[3] . اسمی که به کسی یا جایی نسبت داده شود. مانند: «سادات موسوی» که منسوب به امام موسی بن جعفرعلیه السلام هستند.

موضوع : تصریف

سؤال 5 : تغییر کلمه از صورتی به صورت دیگر چه نام دارد؟

به تغییر یک کلمه از صورتی به صورت دیگر «تصریف» [1] گویند و «تصریف» در لغت به معنای، گرداندن از این سو به آن سو است.

تصریف فعل[2] : به تبدیل فعل ماضی به مضارع و ساخت امر و همچنین تغییر صیغه‎‌های آنها بنا بر تغییر ضمایر فاعلی (غایب، مخاطب، متکلم، مفرد، مثنی، جمع، مذکر، مؤنث) تصریف فعل گویند.

ماضی : فَرِحَ، فَرِحتُم، فَرِحتُ      

مضارع ‌‌: یَفرَحُ، تَفرَحونَ، أفرَحُ    

امر: اِفرَحْ، اِفرَحوا، اِفرَحِی        

تصریف اسم[3] : به اسم‌هایی متصرف می‌گویند که بتوان از آن ها مثنی، جمع، اسم مصغّر و منسوب ساخت.

نَهر (مفرد)، نَهران (مثنی)، اَنهار (جمع)، نُهَیر(مصغّر)، نَهرِیّ (منسوب)

نکته[4] : تجزیه‌پذیری (تصریف)، فقط بر اسم و فعل انجام می‌شود و حروف از این مقوله مستثنی هستند.

سؤال 6 : اسم‌ها و فعل‌ها از لحاظ صرف‌پذیری بر چند دسته تقسیم می‌شوند؟  

اسم‌ها، معرب یا مبنی و افعال، مشتق یا جامد می‌باشند.

اسماء معرب و افعال مشتق، صرف پذیرند.


[1] . ترجمه و شرح مبادی‌العربیة4، بخش اول: صرف، ص20،شماره4

[2] . ترجمه و شرح مبادی‌العربیة4، بخش اول: صرف، ص20،شماره5

[3] . ترجمه و شرح مبادی‌العربیة4، بخش اول: صرف، ص20،شماره5

[4] . ترجمه و شرح مبادی‌العربیة4، بخش اول: صرف، ص19،شماره3

مؤسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *