معنای لغوی و اصطلاحی  تجوید

تجوید در لغت به معنی تکمیل، تحسین و نیکوگردانیدن است.

تجوید در اصطلاح به قواعدی گفته می‌شود که به نیکو خواندن قرآن کمک می‌کنند. در تجوید به نحوه ی صحیح ادای حروف از مخارجشان و نیز صفات هر حرف به تنهایی یا در کنار حروف دیگر پرداخته می‌شود.

تعریف ترتیل

در قرآن کریم صراحتا تاکید شده است که این کلام الهی باید به«ترتیل»خوانده شود.
«وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا»

ترتیل

عبارت است ازتلاوت حروف و کلمات قرآن به صورت «صحیح»و«شمرده»همراه با«تدبر»در معانی آیات.

روش های قرائت قرآن

۱تحقیق ۲-تدویر ۳-تحدیر(حَدر)

تعریف تحقیق: تحقیق در لغت به معنی مبالغه در انجام چیزی بدون کمی و زیادی یا رسیدن به حقیقت چیزی می باشد و در اصطلاح، عبارت است از: به جا آوردن حق هر حرفی از اشباع مدها، تحقیق همزه‌ها، تمام و کمال آوردن حرکات، اظهار کامل حروف و تشدیدها، رعایت غنه‌ها، تفکیک حروف از یکدیگر و در نظر گرفتن محل وقف‌های مجاز.
این روش قرائت برای تمرین دادن اندام‌های صوتی جهت ادای حروف و قوام بخشیدن به الفاظ است و همچنین از این روش می توان برای آموزش قرائت استفاده نمود؛هر چند آیات کمتری خوانده می شود،اما امکان اداء صحیح و تدبر در معانی آیات بیشتر است؛ مانند قرائت استادعبدالباسط و استاد خلیل الحصری

تعریف تدویر: تدویر در لغت به معنی گرد و مدور گردانیدن چیزی آمده است و در اصطلاح عبارت است از قرائتی بین تحقیق و حدر ؛ به عبارت دیگر تدویر به کُندی تحقیق نمی‌باشد و از نظر سرعت نیز بسان حدر خوانده نمی‌شود؛ به این صورت که کلام خدا به کارگیری الحان عرب و آواهای آن، نیکو قرائت می‌شود؛ البته زیبا گردانیدن (تحسین) لفظ و صدا در این روش به اندازه استطاعت و توانایی است.
تلاوت قرآن به روش تدویر، روش بسیاری از ائمه قرائت بوده است

تعریف تحدیر: معنای لغوی آن سرعت پیدا کردن و در سراشیبی قرار گرفتن است و دراصطلاح عبارت است از سریع خواندن قرآن و تخفیف قواعد آن؛ مانند به قصر خواندن مدها و ساکن کردن حروف متحرک.

موسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *