ادبیات عرب به عنوان یکی از غنی ترین زبانهای دنیا و قدیمی ترین آنهاست. اهمیت زبان عربی زمانی آشکار شد که قرآن ،آخرین کتاب آسمانی پروردگار و معجزه جاودان پیامبر رحمت به زبان عربی فصیح نازل شد و اهل بیت عصمت علیهم السلام ، خزانه داران علم پروردگار، به زبان عربی سخن گفتند .

شایا ن ذکر است برای آموختن هر زبان ، می بایست به فراگیری قواعد آن، مبادرت ورزید در غیر اینصورت فهم و درک آن کلام، انتظاری بیجا و نامعقول است.

در این راستا موسسه نورالیقین آموزش و یادگیری نحو و صرف را به عنوان پیش نیاز علوم قرآنی در نظر داشته و این مهم را در دو حوزه عمومی و تخصصی پیگیری کرده است .

با توجه به اینکه در طرح های تفسیری این موسسه از جمله طرح رضوان شامل دوره تفسیر کل قرآن کریم بر مبنای تفاسیر وزین نسیم حیات، نمونه و المیزان و طرح مشکات شامل دوره تفسیر تخصصی سوره نساء بر پایه تفاسیر فاخر مجمع البیان، تسنیم و المیزان مباحث صرف ونحو نقش کلیدی دارد، لذا این درس جزء واحدهای آموزشی گنجانده شده است.

ازسوی دیگر در جهت حفظ پویایی علمی مربیان و تسهیل راه جهت استفاده کاربردی در تدریس تفسیر آیات، آموزش تخصصی صرف ونحو برای مربیان و مخاطبان مستعد در دستور کار قرار گرفت.

بدین ترتیب واحد صرف ونحو موسسه اقدام به تشکیل گروه‌های آموزشی، پژوهشی و اعراب کل قرآن کریم نموده است.

گروه های مذکور با پشتیبانی علمی-اعتقادی، نظارت وپیگیری مستمر و مستقیم، استاد آل مرتضی به فعالیت پرداختند و به شکرانه الهی، شاهد دستاوردهای قابل توجهی در حوزه پرورش مربیان، تدوین جزوات موضوعی صرف ونحو و اعراب آیات کلام وحی هستیم.


تدریس صرف ونحو در موسسه نورالیقین از سال 1384 بصورت موضوعی واعراب ایات در کنار تفسیر قران کریم توسط استاد ال مرتضی شروع شد واز سال 1388این درس به عنوان واحد درسی به دروس دیگر موسسه اضافه شد.


در ابتدا تدریس کتاب صرف ونحو مقدماتی ودر ادامه صرف ونحو متوسطه اقای حمید محمدی به همراه اعراب ایات سوره بقره در دستور کار قرار گرفت.
سال 1400طی دوترم اعراب ایات کار شد.
در سال 1402 باصلاحدید استاد ال مرتضی تدریس مبادی العربیه جلد 4 اغاز شد.


برای ارتقاءسطح علمی واموزشی وشیوه تدریس به مربیان وتربیت اساتید مجرب اقدام به برگزاری کلاسهای تربیت مربی درس مبادی نموده است.
پژوهشی


گروه پژوهشی صرف ونحو از سال 1390اغاز به کارکردند دردو گروه شش نفره، تدوین جزوه موضوعی وتجزیه وترکیب ایات قران باراهنمائی استاد ادامه دادندودر جهت تدریس در کلاسهای عمومی وتخصصی واستفاده در سایت موسسه بکار گرفتند.
تاکنون جزوات جارومجرور، حال، مبتدا خبر، انواع اضافه، مصدرگرداوری وتجزیه ترکیب سوره حمد وصد ایه ابتدائی سوره بقره نوشته شده است.

مؤسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی