انرژی درمانی روزانه

create forum اضافه کردن دیدگاه جدید remove_red_eye 4040 خواندن

 

 
انرژی درمانی روزانه

 
ما مسلمانان هرروز، درهرروز حداقل سه نوبت، موظف به انجام یک شیوه بسیارآسان ازدرمان انرژیک بسیارمؤثر هستیم. ما با تکرار این مانوردرمانی مرتباً وجود خود را از انرژی های منفی و مزاحم پاک می کنیم و آن را سرشارازانرژی تازه معنوی می نماییم. این روش متداول انرژی درمانی «وضو» نام دارد!


شاید تابه حال کمتر از این زاویه به اثرات سلامتی بخش وضو نگاه شده باشد، اما برخی ازانرژی درمانگران درباره این مطلب تحقیق و بررسی نموده و نتایج مطالعات خود را دراختیارما قرارداده اند.
نگاهی این گونه به یک عمل عبادی که هدفی جز رشد و تکامل انسان را درخود ندارد، دریچه ای تازه روی ما می گشاید تا باز هم ازاثرات شگفت انگیزآن متعجّب ومتحیّر گردیم وآن رابا احساس تازه تر بنگریم . 

 

چاکرها


درکتاب "انرژی درمانی" اثر"چوکوک سوی" آمده است: به هنگامی که وضعیت انرژیکی فرد قبل و بعد از وضوگرفتن، بررسی شد، مشاهده گردید که انجام عمل وضو به طورکامل اکثر "چاکراها" (1) و کانال های انرژی را بزرگ و فعال می کند.
چاکراهای بالایی حدود یک و نیم، برابر و چاکراهای پایینی دوبرابر وحتی بیشتر می شوند. بررسی انرژیکی وضو پیوند زیبای آن با فریضه ای همانند نمازرا به خوبی نشان می دهد.
به هنگام پرداختن به نماز، سیل انرژی عظیمی برنمازگزار جاری می شود. تمیزبودن کانال های انرژی فرد و فعال بودن چاکراهای وی، باعث می شود تا انرژی الهی به میزان بیشتری جذب و درک شود و به طورکلی پتانسیل نمازگزار برای مبادله میزان انرژی بیشتر فراهم شود، لذا توصیه می شود قبل از پرداختن به هرعمل دیگری همانند قرائت قرآن کریم یا دعاکردن باوضو باشیم. این عمل باعث می شود تا آنچه که از قرائت یا دعا قرار است نصیب ما شود، دوچندان گردد.
 (چاکراها)همان مراکز اصلی انرژی دربدن هستند که هفت نقطه اصلی و ده ها نقطه ی فرعی دارند. 

 


انرژی درمانی چیست؟

 
انرژی درمانی ، هنر بازگرداندن تعادل و نظم به انرژی حیاتی موجود در بدن یک انسان است. این تعادل، در "طب انرژیکی" (سلامتی) نام دارد؛ بیماری در طب انرژیکی عبارت است از: هرگونه تغییر و بهم ریختگی درنظم این انرژی حیات بخش چه از نظرکیفی و چه از لحاظ کمی .
انرژی درمانگران این شاخه ازعلم طب را نه انقلابی در مقابل طب جدید بلکه مکمل وهمراه آن معرفی می کنند وهرگزازتوصیه به درمان دارویی یا جراحی درصورت نیاز اکراهی ندارند. انرژی درمانی ازیک جنبه، کاری معنوی است و به قول "چوکوک سوی" معنوی بودن آن، به این معنا است که با نیایش و دعا کردن فرد می تواند کانال شفای الهی شود.

 


هنگام وضوچه اتفاقی می افتد؟

 
در"طب انرژیکی" آب یکی از مهم ترین بسترهای انرژیکی است و قادراست حجم عظیمی از انرژی را در خود جای دهد، انتقال دهد یا جذب و دفع نماید، در واقع «آب » انرژی هوا، انرژی زمین و انرژی خورشید را درخود جذب می کند.
از طرفی انرژی آب رابطه مستقیمی با دمای آن دارد یعنی هر چه انرژی جذب شده آن بیشتر شود دمای آن بالاترمی رود. یعنی آب گرم انباشته از انرژی، آب ولرم درتعادل انرژی وآب سرد فاقد انرژی است. ازطرفی دیگرآب فاقد انرژی، جاذب انرژی است و می تواند انرژی های منفی محیطی را به سمت خود بکشد. وقتی آب سرد درهر یک از مراکز انرژی بدن قرارمی گیرد، انرژی های مزاحم و متراکم و مسدود شده را به سوی خود می کشد و در واقع بسترهای انرژی را باز، پاک وهموار می نماید. پس استفاده از نیّت برای وضوگرفتن دردیدگاه (انرژی درمانی) کاری بسیار حکیمانه و صحیح است وموجب پاکسازی مراکزمهم انرژی ازانرژی های زائد و فشارهای انرژیکی نامناسب محیطی و بهینه سازی جریان انرژی پاک والهی درهنگام عبادت می گردد.


آب سرد در مواضع کلیدی تراکم انرژی جریان می یابد و به همراه خود انواع انرژی های مضر و بیماری زا را ازبین می برد و به همراه خود نشاط، شادابی و طراوت می آورد. درهنگام وضو پس از ثبت که خود امری بسیار مهم و سازنده در روش های انرژی درمانی است نوبت به مراحل عملی می رسد.


ما درابتدا حرکتی از بالا به پایین با دستانی که ازآب سرد مرطوب شده است روی صورت خود انجام می دهیم. درهمین قسمت چند نکته درمانی بسیار جالب وجود دارد.


نکته اول : اثرات آب سرد برمواضع انرژی است که قبلا درباره آن صحبت کردیم .


نکته دوم: انتخاب صورت به عنوان اولین عضو است که باید درهنگام وضو شسته شود.
از دید دانش مدرن بیشترین حجم استرس های محیطی در پوست صورت ذخیره می شود و یک وضوی ساده به راحتی قادراست حجم عظیمی ازاسترس های موجود را که درعضلات صورت انباشته تخلیه کند این تخلیه خصوصا بر روی مراکز انرژی صورت که در دو طرف فک ها، قراردارد صورت می گیرد. مراکز انرژی فکی تأثیر بسیار آشکاری بر سیستم اعصاب و حافظه فرد دارند. به این نکته دقت کنید که دروضو ما موظف هستیم، تمام گردی صورت را با دست مرطوب لمس کنیم و زوایای فکی را که دقیقاً درمحل مراکز انرژی قراردارند مسح نماییم واگر شستشوی این قسمت ها را فراموش نماییم، وضوی ما باطل است!


نکته سوم : جهت حرکت دست بر روی صورت است. ما الزاما موظفیم از بالا به پایین شستشو دهیم. شما اگر با اصول اولیه انرژی درمانی آشنا باشید به خوبی می دانید که عملیات پاکسازی انرژی یا جاروکردن انرژی با حرکاتی از بالا به پایین صورت می گیرد وچنانچه جهت حرکت تغییرکند، اثری کاملا معکوس بر جای می گذارد. دروضو تأکید براین است که حرکت ازبالابه پایین باشد و حرکتی مخالف آن وضو را باطل خواهد کرد. پوست بدن ما که قابلیت جذب و نگهداری مقدار زیادی انرژی را دارد با این پاکسازی موضعی ازانرژی های بیگانه محیطی آمادگی چشمگیری برای پذیرش انرژی مثبت حاصله ازعبادت پیدا می کند.
پوست صورت با دست کشیدن از بالا به پایین از استرس های مذکور تخلیه شده و با تماس مجدد دست با آب سرد آن انرژی منفی شسته می شود وکاملا خنثی می گردد باتکرارعمل در طول روز مرتبا این تخلیه صورت می گیرد و هر چه بیشترانجام شود، مفید تر است شاید به همین دلیل است که برای انجام هر عملی حتی خوردن غذا وخوابیدن نیز توصیه به انجام وضوشده و آن را مستحب و مطلوب معرفی کرده است.
مرحله بعدی کشیدن دست ها بر روی یکدیگر است. ما ابتدا با دست چپ از آرنج تا نوک انگشتان دست راست را لمس می کنیم این درحالی است که دست چپ ما با آب سرد مرطوب شده است هم چنین حرکات باید به گونه ای باشد که تمام دست راست شستشو و لمس شود.


اگر نگاهی به مبانی انرژی درمانی بیاندازید، به راحتی متوجه نکته زیبا و مهمی می شوید. یکی از چهار کانال اصلی انرژی بدن در دست راست ما در هنگام وضو با یک حرکت رو به جلو در این کانال انرژی تحریکی ایجاد می کنیم که موجب به جریان افتادن انرژی های موجود و رفع انسداد انرژیکی می گردد. با تخلیه انرژی های راکد که ناشی از استرس ها و هیجانات و خستگی های روزانه است یک تبادل انرژی مؤثر میان سمت چپ و راست بدن نیز برقرار می گردد. به عبارتی نه تنها با دست چپ سرد و مرطوب خود انرژی های منفی دست راست را تا نوک انگشتان تخلیه می نماییم بلکه با تماس مستقیم دست چپ و راست یکی از مانورهای معروف انرژی درمانی را انجام می دهیم یعنی مانور تبادل انرژی نیمه چپ و راست بدن .

 

چاکرای کف  دست

 
درکف دست ها یک مرکز انرژی مهم قرار دارد که معمولا در مانورهای انرژی دهی و "درمان پرانیک" (2) مورد استفاده قرارمی گیرد. این مراکز که "چاکرای کف دست" نام دارند وقتی بر روی یک کانال انرژی کشیده می شوند اثر بسیار مطلوبی در تنظیم و توزیع مناسب انرژی در بدن ایجاد می نمایند و در این مرحله از وضو نیز به ایجاد حالت تعادل انرژی و آمادگی عمومی جسمی می انجامد.


«درفرهنگ چینی که خواستگاه اصلی علم (انرژِی درمانی) است، بدن از دو بُعد متضاد ساخته شده که مُدام در حال تقابل با یکدیگرهستند. زمانی که تعادل این دو بُعد به هم بخورد بیماری رخ می دهد، این دو بعد "یین" و "یانگ" نام دارند. تمام هنر یک رزمی کارچینی درک این دوگانگی و به تعادل رساندن آن است. هنگامی که با دست راست، دست چپ را لمس می کنیم، انرژی سمت راست بدن به  سمت چپ راه می یابد و تعادل ایجاد می شود دراین حال چاکراها به تعادل بالایی رسیده کاملا متوازن می شوند.»(3)


علاوه بر اثرات ذکر شده، وضو بر روی مراکز فرعی و کوچک انرژی که درنوک انگشتان قرار دارند نیز تأثیرمی گذارد تحریک این مراکز به دنبال مرکز اصلی انرژی که درکف دست قرار دارد اثرات تعادلی راتشدید می نماید.
به دنبال شستشوی دست راست توسط دست چپ عمل متقابل رخ می دهد که دقیقا همان اثرات را در نیمه چپ بدن به جای می گذارد یعنی (شستشوی سمت چپ توسط دست راست) در این مرحله نیز تعادل انرژی و تخلیه انرژی های منفی و انرژی رسانی از نیمه متضاد بدن و...مرحله به مرحله انجام می پذیرد و پیش می رود.

 

مسح سر

 
و اما قسمت بسیار مهم دیگری که درمرحله بعدی وضو قراردارد (مسح سر) است . "چاکرای تاج" یکی ازکلیدی ترین مراکز انرژی بدن است که درفرق سر قراردارد. بالمس این مرکز توسط دست چپ مرطوب شده با آب سرد تحریک مناسبی روی می دهد که منجر به فعال شدن آن می گردد. چاکرای تاج، دروازه تجربیات روحانی است و فعال بودن آن نشانه معنویت فرد است. هر چه این چاکرا، فعال تر باشد درک معنوی فرد نیز بالاتر می رود و سایر اعضاء بدن را تحت مدیریت خود می آورد.


چاکرای تاج طبق تعریف انرژی، درمانگران، حالت تفوق و برتری خاصی، بر روی سایر اندام داشته و تحریک آن، بر روی عملکرد بدن تأثیر می گذارد. به هنگامی که این چاکرا کاملا باز و فعال است، همانند تاجی درخشان ونورانی بر روی سر به تلألؤ می پردازد و استعدادهای معنوی و روحانی فرد را به شدت بالا می برد. حال با لمس کردن این مرکز و تحریک نمودن آن خصوصا با دستی سرد و مرطوب، هر گونه انسداد یا تراکم منفی انرژی برطرف می گردد و برای عمل عبادی مورد نظر آمادگی خاصی ایجاد می شود.

 

درمان فراموشی

 
جالب است بدانید که درطب انرژیکی برای درمان فراموشی یا اشکالات حافظه به لمس این چاکرا اقدام می کنند و اعتقاد دارند که علاوه بر تقویت حافظه، تعادل کلی میان دو نیمکره مغزی که مسئول دو گروه کاملا متفاوت از فعالیت های ما هستند با لمس این چاکرا حاصل می گردد. یعنی تعادل میان عقل واستدلال و منطق که درنیمکره چپ مدیریت می شود  روحانیت و عواطف و شهود معنوی که نیمکره راست مسئول آن است .
آخرین مرحله ازوضو (مسح پاها ) است. این قسمت از وضو نیز از یک قانون پرانیک تبعیت می کند. قانون تبادل انرژی میان نیمه بالایی و نیمه پایینی بدن.
همان گونه که درمورد تبادل انرژی چپ و راست بدن بحث نمودیم، این مانور درمانی نیز اثرات سلامتی بخش فراوانی دارد.

 

کف پاها

 
در کف پاها مانند کف دست ها دو مرکز مهم انرژی وجود دارد که معمولاً انرژی درمانگران هنگامی که قصد جذب انرژی از زمین را دارند با این مراکز کف پا، کار می کنند .
این مراکز که (چاکرای کف پا) نام دارد، درتماس مستقیم با زمین از انرژی سرشار و مفید آن بهره می برند و مرتبا بدن فرد را شارژنموده و از انرژی جذب شده پرمی کنند! با لمس روی پاها درهنگام وضو چاکراهای مذکور به وضوح تحریک می شوند و به دنبال آن تحریک چاکراهای فرعی نوک انگشتان پا صورت می گیرد و فعالیت انرژیکی کف پاها قوی و تشدید شده افزایش جذب رخ می دهد. خصوصا اگر کفش پلاستیکی و چرمی یا فلزی نپوشیده باشیم . چرم، لاستیک، فلزات وبرخی مواد دیگر عایق انرژی هستند و از جا به جا شدن، جذب و دفع انرژی جلوگیری می نمایند. شاید به همین دلیل است که اصرارشده است هنگام مسح پا کفش و جوراب از پا خارج شود.
 از طرفی دیگر در آداب وضو آمده است که پاها هنگام کشیدن مسح حتما باید روی سطح ثابت قرارگیرد و درحالت معلق و بدون تکیه گاه کشیدن مسح پا صحیح نیست.
شاید این دلیلی بر برقراری ارتباط چاکرای کف پایی، با انرژی جاری در زمین باشد تا درهنگام مسح و فعال شدن آن به طور مناسب و کافی از انرژی زمین استفاده نماید.


در علم "انرژی درمانی" شارژ منظم چاکراهای کف پایی را یکی از درمان های اساسی ضعف وخستگی مزمن می دانند؛ این درمان خصوصا زمانی که این شارژ به طور منظم و روزانه صورت گیرد، بسیار مؤثرتر خواهد بود وبهترین منبع شارژ این چاکراها نیز، زمین است.


روشن است مطلبی که پیش روی شما است، همه حکمت های نهفته، عمل عبادی «وضو» نیست؛ بلکه با پیشرفت عقل و اندیشه بشر، آرام آرام پرده از آنها برداشته خواهد شد.


    

دکترمژده پور حسینی


1. چاکراها یا مراکز انرژی در حال چرخش هستند و بخش‌های بسیار مهمی از کالبد انرژی محسوب می‌شوند. همانند کالبد فیزیکی که از اعضای حیاتی و کم اهمیت تر تشکیل شده‌است، کالبد انرژی نیز دارای چاکراهای اصلی و فرعی و چاکراهای بسیار کوچک است. در مجموع بدن انسان هفت چاکرا دارد و هر یک از این هفت چاکرا با یکی از هفت غده بدن و همچنین با گروهی از اعصاب که شبکه نامیده می‌شوند مرتبط می‌باشد. هر یک از این چاکراها به یکی از قسمتهای بدن و وظایف مخصوص درون بدن پیوسته هستند که بوسیله شبکه عصبی یا غددی که به آن چاکرا مربوط می‌باشند کنترل می‌شوند.      
2. Pranic Healing  
3. انرژی درمانی، چوکوک سوی.                                                                                        

 

تصویر امنیتی

تصویر امنیتی جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به موسسه نورالیقین می باشد

نقل مطلب فقط با ذکر منبع جایز می باشد